Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna mai 2008

24.06.2008

Masa monetară în sens larg (M3) a fost la sfârşitul lunii mai 2008 de 157 605,3 milioane lei. Faţă de luna aprilie 2008 aceasta a crescut cu 0,3 la sută (- 0,2 la sută în termeni reali), iar în raport cu mai 2007 masa monetară a crescut cu 39,7 la sută (28,8 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 mai 2008

(mil. lei)
mai 2008/
aprilie 2008
(%)
mai 2008/
mai 2007
(%)
M1 (masa monetară în sens restrâns) 85 849,5 2,5 51,4
Numerar în circulaţie 22 852,2 2,6 43,7
Depozite overnight ** 62 997,3 2,4 54,4
M2 (masa monetară intermediară) 157 568,2 0,3 39,9
M1 85 849,5 2,5 51,4
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 71 718,7 -2,1 28,2
M3 (masa monetară în sens larg) 157 605,3 0,3 39,7
M2 157 568,2 0,3 39,9
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 37,1 -14,6 -77,2

*date provizorii
**conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 mai 2008
(mil. lei)
mai 2008/aprilie 2008
(%)
mai 2008/mai 2007
(%)
Masa monetară (M3) 157 605,3 0,3 39,7
Active externe nete 20 464,8 -23,0 -39,9
Active interne nete 137 140,5 5,1 74,0

*date provizorii

Activele externe nete au scăzut în luna mai cu 23,0 la sută, până la 20 464,8 milioane lei. Această evoluţie a fost rezultatul diminuării cu 31,0 la sută a componentei "Valute" şi al majorării cu 0,3 la sută a componentei "Aur", pe seama reevaluării stocului de aur. La nivelul autorităţii monetare, ieşirile de valută au fost reprezentate, în principal, de plăţile de rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă, precum şi de plăţile către Comisia Europeană.

Activele interne nete au crescut cu 5,1 la sută, înregistrând nivelul de 137 140,5 milioane lei.

Creditul neguvernamental a crescut în luna mai 2008 cu 1,8 la sută (1,3 la sută în termeni reali) faţă de luna aprilie 2008, până la nivelul de 171 834,3 milioane lei. Creditul în lei a crescut cu 2,4 la sută (1,9 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei a crescut cu 1,4 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 2,9 la sută). La 31 mai 2008, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 61,3 la sută (48,8 la sută în termeni reali) faţă de 31 mai 2007, pe seama majorării cu 41,7 la sută a componentei în lei (30,6 la sută în termeni reali) şi cu 82,6 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimată în euro, creşterea creditului în valută a fost de 65,0 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 mai 2008
(mil. lei)
mai 2008/aprilie 2008
(%)
mai 2008/mai 2007
(%)
Credit neguvernamental (total) 171 834,3 1,8 61,3
Credit neguvernamental în lei: 78 391,9 2,4 41,7
- gospodării ale populaţiei 37 358,1 2,0 38,6
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 41 033,8 2,6 44,5
Credit neguvernamental în valută: 93 442,4 1,4 82,6
- gospodării ale populaţiei 45 893,3 1,7 130,7
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 47 549,1 1,1 52,1

*date provizorii

Creditul1 guvernamental (al administraţiei centrale, administraţiilor locale, administraţiilor sistemelor de asigurări sociale) a crescut în luna mai cu 5,5 la sută, până la 10 624,1 milioane lei. La 31 mai 2008, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 35,8 la sută (25,2 la sută în termeni reali) faţă de 31 mai 2007.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au scăzut în luna mai 2008 cu 0,02 la sută faţă de luna aprilie 2008, până la nivelul de 137 315,8 milioane lei.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 mai 2008
(mil. lei)
mai 2008/aprilie 2008
(%)
mai 2008/mai 2007
(%)
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 137 315,8 -0,02 39,8
Depozite în lei ale rezidenţilor: 90 053,3 1,8 33,9
- gospodării ale populaţiei 48 103,8 2,5 40,9
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 41 949,5 1,0 26,7
Depozite în valută ale rezidenţilor: 47 262,5 -3,3 52,6
- gospodării ale populaţiei 27 867,9 -1,3 55,6
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 19 394,6 -6,0 48,4

*date provizorii
**sunt incluse toate depozitele, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 2,5 la sută, până la 48 103,8 milioane lei. La 31 mai 2008, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 40,9 la sută (29,9 la sută în termeni reali) faţă de 31 mai 2007.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au majorat cu 1,0 la sută, până la 41 949,5 milioane lei. La 31 mai 2008, depozitele în lei ale persoanelor juridice au înregistrat o creştere de 26,7 la sută (16,8 la sută în termeni reali) faţă de 31 mai 2007.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, s-au diminuat cu 3,3 la sută, până la nivelul de 47 262,5 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută s-au redus cu 1,8 la sută, până la 13 051,2 milioane euro).

Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au înregistrat o creştere de 52,6 la sută (exprimată în euro, creşterea depozitelor în valută ale rezidenţilor a fost de 37,9 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 55,6 la sută (exprimată în euro, creşterea depozitelor în valută ale gospodăriilor populaţiei a fost de 40,7 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au majorat cu 48,4 la sută (exprimată în euro, creşterea depozitelor în valută ale rezidenţilor persoane juridice a fost de 34,1 la sută).


1 inclusiv titlurile de valoare negociabile