Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna iunie 2008

23.07.2008

COMUNICAT DE PRESĂ

Indicatori monetari - iunie 2008

Masa monetară în sens larg (M3) a fost la sfârşitul lunii iunie 2008 de 161 495,4 milioane lei. Faţă de luna mai 2008 aceasta a crescut cu 2,5 la sută (2,2 la sută în termeni reali), iar în raport cu iunie 2007 masa monetară a crescut cu 38,9 la sută (27,9 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 30 iunie 2008

(mil. lei)
iunie 2008/
mai 2008
(%)
iunie 2008/
iunie 2007
(%)
M1 (masa monetară în sens restrâns) 90 933,6 5,9 52,2
Numerar în circulaţie 23 598,2 3,3 36,4
Depozite overnight ** 67 335,4 6,9 58,7
M2 (masa monetară intermediară) 161 463,0 2,5 39,0
M1 90 933,6 5,9 52,2
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 70 529,4 -1,7 25,1
M3 (masa monetară în sens larg) 161 495,4 2,5 38,9
M2 161 463,0 2,5 39,0
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 32,4 -12,6 -78,2

*date provizorii
**conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 30 iunie 2008
(mil. lei)
iunie 2008/mai 2008
(%)
iunie2008/iunie 2007
(%)
Masa monetară (M3) 161 495,4 2,5 38,9
Active externe nete 16 160,3 -21,0 -47,7
Active interne nete 145 335,1 6,0 70,2

*date provizorii

Activele externe nete au scăzut în luna iunie cu 21,0 la sută, până la 16 160,3 milioane lei. Această evoluţie a fost rezultatul diminuării cu 33,9 la sută a componentei "Valute" şi al majorării cu 4,6 la sută a componentei "Aur", pe seama reevaluării stocului de aur. La nivelul autorităţii monetare, ieşirile de valută au fost reprezentate, în principal, de plăţile de rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă, precum şi de plăţile către Comisia Europeană.

Activele interne nete au crescut cu 6,0 la sută, înregistrând nivelul de 145 335,1 milioane lei.

Creditul neguvernamental a crescut în luna iunie 2008 cu 3,7 la sută (3,4 la sută în termeni reali) faţă de luna mai 2008, până la nivelul de 178 180,2 milioane lei. Creditul în lei a crescut cu 2,1 la sută (1,8 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei a crescut cu 5,0 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 4,3 la sută). La 30 iunie 2008, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 63,4 la sută (50,5 la sută în termeni reali) faţă de 30 iunie 2007, pe seama majorării cu 40,0 la sută a componentei în lei (28,9 la sută în termeni reali) şi cu 89,3 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimată în euro, creşterea creditului în valută a fost de 62,7 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 30 iunie 2008
(mil. lei)
iunie 2008/mai 2008
(%)
iunie 2008/iunie 2007
(%)
Credit neguvernamental (total) 178 180,2 3,7 63,4
Credit neguvernamental în lei: 80 043,9 2,1 40,0
- gospodării ale populaţiei 38 044,9 1,8 36,4
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 41 999,0 2,4 43,3
Credit neguvernamental în valută: 98 136,3 5,0 89,3
- gospodării ale populaţiei 48 873,2 6,5 131,5
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 49 263,1 3,6 60,3

*date provizorii

Creditul1 guvernamental (al administraţiei centrale, administraţiilor locale, administraţiilor sistemelor de asigurări sociale) a crescut în luna iunie cu 4,2 la sută, până la 11 065,9 milioane lei. La 30 iunie 2008, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 31,8 la sută (21,4 la sută în termeni reali) faţă de 30 iunie 2007.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna iunie 2008 cu 2,5 la sută faţă de luna mai 2008, până la nivelul de 140 724,9 milioane lei.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 30 iunie 2008
(mil. lei)
iunie 2008/mai 2008
(%)
iunie2008/iunie 2007
(%)
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 140 724,9 2,5 40,1
Depozite în lei ale rezidenţilor: 92 739,6 3,0 32,2
- gospodării ale populaţiei 49 655,9 3,2 38,8
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 43 083,7 2,7 25,3
Depozite în valută ale rezidenţilor: 47 985,3 1,5 58,4
- gospodării ale populaţiei 28 274,3 1,5 62,4
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 19 711,0 1,6 53,1

*date provizorii
**sunt incluse toate depozitele, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 3,2 la sută, până la 49 655,9 milioane lei. La 30 iunie 2008, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 38,8 la sută (27,8 la sută în termeni reali) faţă de 30 iunie 2007.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au majorat cu 2,7 la sută, până la 43 083,7 milioane lei. La 30 iunie 2008, depozitele în lei ale persoanelor juridice au înregistrat o creştere de 25,3 la sută (15,4 la sută în termeni reali) faţă de 30 iunie 2007.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, s-au majorat cu 1,5 la sută, până la nivelul de 47 985,3 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută au crescut cu 0,8 la sută, până la 13 155,7 milioane euro).

Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au înregistrat o creştere de 58,4 la sută (exprimată în euro, creşterea depozitelor în valută ale rezidenţilor a fost de 36,1 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 62,4 la sută (exprimată în euro, creşterea depozitelor în valută ale gospodăriilor populaţiei a fost de 39,5 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au majorat cu 53,1 la sută (exprimată în euro, creşterea depozitelor în valută ale rezidenţilor persoane juridice a fost de 31,6 la sută).


1 inclusiv titlurile de valoare negociabile