Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna iulie 2008

26.08.2008

Masa monetară în sens larg (M3) a fost la sfârşitul lunii iulie 2008 de 161 297,9 milioane lei.

Faţă de luna iunie 2008 aceasta s-a diminuat cu 0,1 la sută (-0,8 la sută în termeni reali), iar în raport cu iulie 2007 masa monetară a crescut cu 34,4 la sută (23,2 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 iulie 2008

(mil. lei)
iulie 2008/
iunie2008
(%)
iulie 2008/
iulie 2007
(%)
M1 (masa monetară în sens restrâns) 90 166,0 -0,8 42,3
Numerar în circulaţie 23 746,6 0,6 31,8
Depozite overnight ** 66 419,4 -1,4 46,4
M2 (masa monetară intermediară) 161 220,7 -0,2 34,4
M1 90 166,0 -0,8 42,3
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 71 054,7 0,7 25,6
M3 (masa monetară în sens larg) 161 297,9 -0,1 34,4
M2 161 220,7 -0,2 34,4
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 77,2 138,2 -27,9

*date provizorii
**conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 iulie 2008
(mil. lei)
iulie 2008/iunie 2008
(%)
iulie 2008/iulie 2007
(%)
Masa monetară (M3) 161 297,9 -0,1 34,4
Active externe nete 14 590,9 -9,7 -55,9
Active interne nete 146 707,0 0,9 68,7

*date provizorii

Activele externe nete au scăzut în luna iulie cu 9,7 la sută, până la 14 590,9 milioane lei. Această evoluţie a fost rezultatul diminuării cu 14,3 la sută a componentei "Valute" şi al reducerii cu 4,0 la sută a componentei "Aur", pe seama reevaluării stocului de aur. La nivelul autorităţii monetare, ieşirile de valută au fost reprezentate, în principal, de plăţile de rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă, precum şi de plăţile către Comisia Europeană.

Activele interne nete au crescut cu 0,9 la sută, înregistrând nivelul de 146 707,0 milioane lei.

Creditul neguvernamental a crescut în luna iulie 2008 cu 0,3 la sută (-0,4 la sută în termeni reali) faţă de luna iunie 2008, până la nivelul de 178 690,1 milioane lei. Creditul în lei a crescut cu 2,4 la sută (1,7 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei a scăzut cu 1,5 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 1,6 la sută). La 31 iulie 2008, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 55,8 la sută (42,9 la sută în termeni reali) faţă de 31 iulie 2007, pe seama majorării cu 39,4 la sută a componentei în lei (27,8 la sută în termeni reali) şi cu 73,2 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimată în euro, creşterea creditului în valută a fost de 54,6 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 iulie 2008
(mil. lei)
iulie 2008/iunie 2008
(%)
iulie 2008/iulie 2007
(%)
Credit neguvernamental (total) 178 690,1 0,3 55,8
Credit neguvernamental în lei: 81 988,5 2,4 39,4
- gospodării ale populaţiei 39 297,9 3,3 36,0
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 42 690,6 1,6 42,7
Credit neguvernamental în valută: 96 701,6 -1,5 73,2
- gospodării ale populaţiei 48 524,8 -0,7 105,2
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 48 176,8 -2,2 49,6

*date provizorii

Creditul1 guvernamental (al administraţiei centrale, administraţiilor locale, administraţiilor sistemelor de asigurări sociale) a crescut în luna iulie cu 1,4 la sută, până la 11 225,3 milioane lei. La 31 iulie 2008, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 38,9 la sută (27,4 la sută în termeni reali) faţă de 31 iulie 2007.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au scăzut în luna iulie 2008 cu 0,3 la sută faţă de luna iunie 2008, până la nivelul de 140 368,8 milioane lei.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 iulie 2008
(mil. lei)
iulie 2008/iunie 2008
(%)
iulie2008/iulie 2007
(%)
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 140 368,8 -0,3 35,2
Depozite în lei ale rezidenţilor: 92 351,7 -0,5 27,4
- gospodării ale populaţiei 49 894,1 0,5 34,3
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 42 457,6 -1,6 20,1
Depozite în valută ale rezidenţilor: 48 017,1 0,1 53,3
- gospodării ale populaţiei 28 268,6 -0,02 56,1
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 19 748,5 0,2 49,6

*date provizorii
**sunt incluse toate depozitele, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 0,5 la sută, până la 49 894,1 milioane lei. La 31 iulie 2008, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 34,3 la sută (23,1 la sută în termeni reali) faţă de 31 iulie 2007.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au diminuat cu 1,6 la sută, până la 42 457,6 milioane lei. La 31 iulie 2008, depozitele în lei ale persoanelor juridice au înregistrat o creştere de 20,1 la sută (10,2 la sută în termeni reali) faţă de 31 iulie 2007.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, s-au majorat cu 0,1 la sută, până la nivelul de 48 017,1 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută au crescut cu 3,2 la sută, până la 13 577,2 milioane euro).

Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 53,3 la sută (exprimată în euro, creşterea depozitelor în valută ale rezidenţilor a fost de 36,9 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 56,1 la sută (exprimată în euro, creşterea depozitelor în valută ale gospodăriilor populaţiei a fost de 39,4 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au majorat cu 49,6 la sută (exprimată în euro, creşterea depozitelor în valută ale rezidenţilor persoane juridice a fost de 33,6 la sută).


1 inclusiv titlurile de valoare negociabile