Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna august 2008

23.09.2008

Masa monetară în sens larg (M3) a fost la sfârşitul lunii august 2008 de 162 351,4 milioane lei. Faţă de luna iulie 2008 aceasta a crescut cu 0,6 la sută (0,7 la sută în termeni reali), iar în raport cu august 2007 masa monetară a crescut cu 30,4 la sută (20,8 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 august 2008

(mil. lei)
august 2008/
iulie 2008
(%)
august 2008/
august 2007
(%)
M1 (masa monetară în sens restrâns) 90 979,5 0,9 39,7
Numerar în circulaţie 23 996,3 1,1 30,7
Depozite overnight ** 66 983,2 0,8 43,2
M2 (masa monetară intermediară) 162 279,9 0,7 30,6
M1 90 979,5 0,9 39,7
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 71 300,4 0,3 20,5
M3 (masa monetară în sens larg) 162 351,4 0,6 30,4
M2 162 279,9 0,7 30,6
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 71,5 -7,3 -56,5

*date provizorii
**conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 august 2008

(mil. lei)
august 2008/
iulie 2008
(%)
august 2008/
august 2007
(%)
Masa monetară (M3) 162 351,4 0,6 30,4
Active externe nete 16 766,6 14,9 -48,5
Active interne nete 145 584,8 -0,8 58,4

*date provizorii

Activele externe nete au crescut în luna august cu 14,9 la sută, până la 16 766,6 milioane lei. Această evoluţie a fost rezultatul majorării cu 30,7 la sută a componentei "Valute" şi al reducerii cu 2,8 la sută a componentei "Aur", pe seama reevaluării stocului de aur.

Activele interne nete au scăzut cu 0,8 la sută, înregistrând nivelul de 145 584,8 milioane lei.

Creditul neguvernamental a crescut în luna august 2008 cu 2,8 la sută (2,9 la sută în termeni reali) faţă de luna iulie 2008, până la nivelul de 183 629,9 milioane lei. Creditul în lei a crescut cu 1,8 la sută (1,9 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei a crescut cu 3,5 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 3,7 la sută). La 31 august 2008, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 50,4 la sută (39,2 la sută în termeni reali) faţă de 31 august 2007, pe seama majorării cu 38,6 la sută a componentei în lei (28,3 la sută în termeni reali) şi cu 61,9 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimată în euro, creşterea creditului în valută a fost de 50,0 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 august 2008

(mil. lei)
august 2008/
iulie 2008
(%)
august 2008/
august 2007
(%)
Credit neguvernamental (total) 183 629,9 2,8 50,4
Credit neguvernamental în lei: 83 495,5 1,8 38,6
- gospodării ale populaţiei 40 246,9 2,4 34,0
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 43 248,6 1,3 43,1
Credit neguvernamental în valută: 100 134,4 3,5 61,9
- gospodării ale populaţiei 50 311,7 3,7 86,4
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 49 822,7 3,4 43,0

*date provizorii

Creditul1 guvernamental (al administraţiei centrale, administraţiilor locale, administraţiilor sistemelor de asigurări sociale) a crescut în luna august cu 1,2 la sută, până la 11 363,2 milioane lei. La 31 august 2008, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 35,5 la sută (25,4 la sută în termeni reali) faţă de 31 august 2007.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna august cu 0,7 la sută faţă de luna iulie 2008, până la nivelul de 141 334,3 milioane lei.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 august 2008

(mil. lei)
august 2008/
iulie 2008
(%)
august 2008/
august 2007
(%)
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 141 334,3 0,7 30,9
Depozite în lei ale rezidenţilor: 93 518,7 1,3 24,6
- gospodării ale populaţiei 49 895,1 0,0 33,2
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 43 623,6 2,7 16,1
Depozite în valută ale rezidenţilor: 47 815,6 -0,4 45,0
- gospodării ale populaţiei 29 133,3 3,1 50,0
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 18 682,3 -5,4 37,9

*date provizorii
**sunt incluse toate depozitele, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 1,0 milioane lei, până la 49 895,1 milioane lei. La 31 august 2008, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 33,2 la sută (23,3 la sută în termeni reali) faţă de 31 august 2007.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au crescut cu 2,7 la sută, până la 43 623,6 milioane lei. La 31 august 2008, depozitele în lei ale persoanelor juridice au înregistrat o creştere de 16,1 la sută (7,5 la sută în termeni reali) faţă de 31 august 2007.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, s-au diminuat cu 0,4 la sută, până la nivelul de 47 815,6 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută au scăzut cu 0,3 la sută, până la 13 534,0 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 45,0 la sută (exprimată în euro, creşterea depozitelor în valută ale rezidenţilor a fost de 34,3 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 50,0 la sută (exprimată în euro, creşterea depozitelor în valută ale gospodăriilor populaţiei a fost de 38,9 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au majorat cu 37,9 la sută (exprimată în euro, creşterea depozitelor în valută ale rezidenţilor persoane juridice a fost de 27,7 la sută).


1 inclusiv titlurile de valoare negociabile