Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

28.12.2006

În şedinţa din 28 decembrie 2006, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât:

  • Menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 8,75 la sută pe an;
  • Controlul lichidităţii în vederea asigurării condiţiilor monetare compatibile cu atingerea obiectivelor de dezinflaţie pe termen mediu.


Potrivit celor mai recente date statistice, evoluţiile indicatorilor macroeconomici relevă continuarea procesului de dezinflaţie - rata inflaţiei situându-se la nivelul de 4,67 la sută în luna noiembrie 2006 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent - şi accelerarea semnificativă a creşterii economice pe fondul sporirii investiţiilor şi menţinerii unei dinamici înalte a consumului, susţinute şi de expansiunea rapidă a creditului.

Reducerea substanţială a inflaţiei, de la 8,6 la sută în decembrie 2005 la mai puţin de 5 la sută la sfârşitul acestui an, s-a datorat conduitei restrictive a politicilor monetară şi fiscală, precum şi diminuării dinamicii preţurilor administrate şi a celor alimentare volatile. Consolidarea unei rate medii a inflaţiei sub 5 la sută pe an - componentă importantă a continuării procesului de integrare în Uniunea Europeană - necesită însă eforturi economice şi financiare susţinute de-a lungul unei perioade mai îndelungate, sprijinite de un ansamblu de politici macroeconomice adecvate.

Perspectivele pe termen scurt sunt de continuare a procesului dezinflaţionist în condiţiile estimării unor presiuni moderate induse de ajustarea preţurilor administrate şi previzionării unui impact restrâns asupra preţurilor unor produse alimentare drept consecinţe ale aderării României la Politica Agricolă Comună şi aplicării Tarifului Vamal Comun de la 1 ianuarie 2007, însă perpetuarea excedentului de cerere pe fondul unor ritmuri înalte de creştere a investiţiilor şi consumului - susţinute inclusiv de politicile bugetară şi de venituri - face necesară menţinerea unor condiţii monetare restrictive care să asigure sustenabilitatea dezinflaţiei pe termen mediu.

Pe baza datelor disponibile în prezent, Consiliul de administraţie al BNR a hotărât menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 8,75 la sută pe an şi controlul lichidităţii în vederea asigurării condiţiilor monetare compatibile cu atingerea obiectivelor de dezinflaţie pe termen mediu.

Consiliul de administraţie al BNR reiterează că va continua să monitorizeze evoluţiile economice, monetare şi fiscale astfel încât prin adecvarea instrumentelor sale să se asigure îndeplinirea obiectivelor de dezinflaţie pe termen mediu, corespunzătoare ţintelor asumate de BNR de 4,0 la sută +/- 1 punct procentual pentru anul 2007 şi 3,8 la sută +/- 1 punct procentual pentru anul 2008.

Conform calendarului anunţat, următoarea şedinţă a Consiliului de administraţie al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 9 februarie 2007, când va fi analizat noul raport asupra inflaţiei.