Comunicat de presă


INVITAŢIE pentru participarea la conferinţa "Tinerii economişti" (Ediţia a V-a)

12.03.2007

INVITAŢIE

pentru participarea la conferinţa "Tinerii economişti" (Ediţia a V-a)

În data de 10 septembrie 2007, Banca Naţională a României va organiza, în colaborare cu Centrul Român de Politici Economice, conferinţa "Tinerii economişti" (Ediţia a V-a), cu tema: România în Uniunea Europeană: oportunităţi şi provocări.

La conferinţă sunt invitaţi să participe cu lucrări, economişti români, domiciliaţi în ţară sau în străinătate, selectaţi dintre cercetătorii, cadrele didactice şi studenţii români în vârstă de până la 35 de ani, care nu îşi desfăşoară activitatea în cadrul Băncii Naţionale a României.

În vederea selectării, va fi aplicată următoarea procedură:

  • până la 15 aprilie 2007: trimiterea titlului şi a unui scurt rezumat al comunicării;
  • până la 15 iulie 2007: trimiterea variantei finale a comunicării;
  • până la 31 iulie 2007: selectarea lucrărilor şi stabilirea listei participanţilor.

Lucrările admise pentru a fi prezentate în cadrul conferinţei vor fi publicate, conform tradiţiei, în colecţia Biblioteca Băncii Naţionale a României. Lucrările în forma finală, în limba română, nu ar trebui să depăşească 35 de pagini (inclusiv anexele) şi vor fi trimise la adresele:

Pentru tinerii economişti domiciliaţi în străinătate sau în provincie, BNR va suporta costul deplasării (clasa economică) şi cazarea pentru o perioadă de maximum 3 nopţi în incinta Centrului de perfecţionare BNR.