Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

31.07.2007

În şedinţa din 31 iulie 2007, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a hotărât:

  • Menţinerea nivelului ratei dobânzii de politică monetară la 7,0 la sută pe an;
  • Repoziţionarea unor instrumente ale cadrului operaţional al politicii monetare în vederea întăririi rolului de semnal al dobânzii de politică monetară şi reducerii volatilităţii dobânzilor pieţei interbancare prin:
    • majorarea nivelului ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit de la 1,0 la sută pe an la 2,0 la sută;
    • reducerea nivelului ratei dobânzii pentru facilitatea de credit de la 14,0 la sută pe an la 12,0 la sută;
  • Reducerea scadenţei pentru operaţiunile de atragere de depozite de la o lună la două săptămâni;
  • Reducerea nivelului ratei dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii constituite în lei de la 21,0 la sută pe an la 18,0 la sută, începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2007;
  • Stabilirea ţintei de inflaţie pentru anul 2009 la nivelul de 3,5 la sută cu un interval de variaţie de +/- 1 punct procentual.

Consiliul de administraţie al BNR a analizat şi aprobat Raportul trimestrial asupra inflaţiei, document ce va fi prezentat publicului într-o conferinţă de presă organizată în data de 6 august 2007.Evoluţiile recente ale indicatorilor macroeconomici indică menţinerea procesului de dezinflaţie pe o traiectorie consecventă cu atingerea ţintei de inflaţie pentru acest an, încetinirea uşoară a ritmului de creştere economică pe fundalul unui şoc negativ asupra ofertei datorat agriculturii şi persistenţa unei tendinţe de adâncire a deficitului de cont curent.

Rata anuală a inflaţiei a fost de 3,8 la sută în luna iunie, nivel similar cu cel înregistrat în luna mai, consolidându-şi poziţia sub valoarea punctului central al ţintei de inflaţie stabilite pentru anul 2007 şi în scădere faţă de nivelul de 4,87 la sută din luna decembrie 2006.

Inflaţia de bază, calculată în condiţiile eliminării impactului taxei pe viciu, şi-a continuat trendul descendent - 2,65 la sută în luna iunie comparativ cu 2,7 la sută în luna precedentă şi 3,0 la sută în decembrie - pe fondul menţinerii unor condiţii monetare de ansamblu restrictive în condiţiile aprecierii mai pronunţate a monedei naţionale.

În domeniul monetar se remarcă din nou reducerea relativă a dinamicii creditului neguvernamental. În acelaşi timp, piaţa monetară a consemnat o volatilitate crescută a nivelurilor lichidităţii şi a ratelor dobânzilor interbancare. Această situaţie impune recalibrarea culoarului ratelor dobânzilor pentru facilităţile permanente oferite instituţiilor de credit, consolidându-se astfel şi rolul de semnal al dobânzii de politică monetară pentru piaţa interbancară care reprezintă o verigă importantă a canalului de transmisie a impulsului monetar în economie.

Pe baza datelor disponibile în prezent, CA al BNR a decis menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la 7,0 la sută pe an şi repoziţionarea unor instrumente ale cadrului operaţional al politicii monetare, inclusiv ca parte a procesului de aliniere graduală la practica Băncii Centrale Europene.

Astfel, Consiliul de administraţie al BNR a hotărât majorarea nivelului ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit de la 1,0 la sută pe an la 2,0 la sută, scăderea nivelului ratei dobânzii pentru facilitatea de credit de la 14,0 la sută pe an la 12,0 la sută şi reducerea scadenţei pentru operaţiunile de atragere de depozite de la o lună la două săptămâni concomitent cu menţinerea frecvenţei standard pentru organizarea licitaţiilor pentru acest tip de depozite (săptămânal, în ziua de luni).

Consiliul de administraţie al BNR a hotărât, de asemenea, reducerea nivelului ratei dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii constituite în lei de la 21,0 la sută pe an la 18,0 la sută, începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2007.

În acelaşi timp Consiliul de administraţie reafirmă că BNR va exercita în continuare prin intermediul operaţiunilor de piaţă un control al lichidităţii adecvat condiţiilor de pe piaţa financiară şi menţine neschimbat nivelul actual al ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit .

Consiliul de administraţie al BNR a examinat şi aprobat Raportul trimestrial asupra inflaţiei, document care prezintă o evaluare a contextului macroeconomic recent, analizează perspectivele inflaţiei şi identifică principalele provocări şi constrângeri cu care politica monetară se va confrunta în perioada următoare.

Perspectivele pe termen mediu sunt de continuare şi consolidare a procesului dezinflaţionist. Cu toate acestea, presiunile induse de o creştere a veniturilor insuficient susţinută de sporuri de productivitate, de sporirea cheltuielilor guvernamentale, precum şi incertitudinile legate de atitudinea investitorilor faţă de pieţele emergente, calendarul ajustării preţurilor administrate şi evoluţia preţurilor produselor agricole în condiţii de secetă reclamă păstrarea unei atitudini prudente a politicii monetare.

În urma evaluării noilor proiecţii, ţinând seama atât de nevoia continuării pe termen mediu a procesului dezinflaţionist, în concordanţă cu calendarul prevăzut pentru adoptarea euro, cât şi de riscurile şi incertitudinile privind evoluţia pe termen mediu a inflaţiei, şi în special a factorilor în afara sferei de influenţă a băncii centrale, Consiliul de administraţie al BNR a stabilit ţinta de inflaţie pentru anul 2009 la nivelul de 3,5 la sută +/- 1 punct procentual.

Ţinta pentru anul 2009, asumată şi de Guvern, răspunde necesităţii atingerii unui nivel al inflaţiei sustenabil pe termen mediu în condiţiile continuării procesului de convergenţă cu Uniunea Europeană - proces care necesită însă eforturi economice şi financiare susţinute sprijinite de un ansamblu de politici macroeconomice adecvate.

Noul Raport trimestrial asupra inflaţiei va fi prezentat publicului într-o conferinţă de presă organizată în data de 6 august 2007. De asemenea, conform calendarului anunţat, următoarea şedinţă a Consiliului de administraţie al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 26 septembrie 2007.