Comunicat de presă


Indicatori monetari - iulie 2009

25.08.2009

Masa monetară în sens larg (M3) a fost la sfârşitul lunii iulie 2009 de 181 384,0 milioane lei. Faţă de luna iunie 2009 aceasta a crescut cu 0,6 la sută (0,7 la sută în termeni reali), iar în raport cu iulie 2008 masa monetară a crescut cu 12,5 la sută (7,0 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 iulie 2009
(mil. lei)
iulie 2009/
iunie 2009
(%)
iulie 2009/
iulie 2008
(%)
M1 (masa monetară în sens restrâns) 81 459,1 -0,3 -9,7
Numerar în circulaţie 24 464,5 1,0 3,0
Depozite overnight ** 56 994,6 -0,9 -14,2
M2 (masa monetară intermediară) 180 373,0 0,5 11,9
M1 81 459,1 -0,3 -9,7
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 98 913,9 1,2 39,2
M3 (masa monetară în sens larg) 181 384,0 0,6 12,5
M2 180 373,0 0,5 11,9
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 1 011,0 19,8 1 210,0

 * date provizorii
**conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 iulie 2009
(mil. lei)
iulie 2009/
iunie 2009
(%)
iulie 2009/
iulie 2008
(%)
Masa monetară (M3) 181 384,0 0,6 12,5
Active externe nete** 14 855,4 71,1 1,8
Active interne nete*** 166 528,6 -3,0 13,5

  * date provizorii
 ** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar. Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de valoare negociabile emise pe pieţele externe.
*** se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi. Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a scăzut în luna iulie 2009 cu 0,1 la sută faţă de luna iunie 2009, până la nivelul de 197 904,9 milioane lei. Creditul în lei s-a diminuat cu 1,2 la sută, în timp ce creditul în valută exprimat în lei a crescut cu 0,7 la sută (exprimat în euro, creditul în valută s-a majorat cu 0,6 la sută). La 31 iulie 2009, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 10,8 la sută (5,4 la sută în termeni reali) faţă de 31 iulie 2008, pe seama majorării cu 22,0 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimată în euro, creşterea creditului în valută a fost de 2,4 la sută) şi a reducerii cu 2,5 la sută a componentei în lei (-7,2 la sută în termeni reali).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 iulie 2009
(mil. lei)
iulie 2009/
iunie 2009
(%)
iulie 2009/
iulie 2008
(%)
Credit neguvernamental (total) 197 904,9 -0,1 10,8
Credit neguvernamental în lei: 79 924,1 -1,2 -2,5
- gospodării ale populaţiei 39 498,6 -0,3 0,5
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 40 425,5 -2,2 -5,3
Credit neguvernamental în valută: 117 980,8 0,7 22,0
- gospodării ale populaţiei 59 954,9 0,0 23,6
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 58 025,9 1,5 20,4

*date provizorii

Creditul guvernamental1 a crescut în luna iulie cu 22,4 la sută, până la 44 986,7 milioane lei. La 31 iulie 2009, creditul guvernamental s-a majorat cu 300,8 la sută (281,5 la sută în termeni reali) faţă de 31 iulie 2008.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna iulie cu 0,4 la sută faţă de luna iunie 2009, până la nivelul de 158 634,1 milioane lei.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 iulie 2009
(mil. lei)
iulie 2009/
iunie 2009
(%)
iulie 2009/
iulie 2008
(%)
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 158 634,1 0,4 13,0
Depozite în lei ale rezidenţilor: 101 459,3 -0,3 9,9
- gospodării ale populaţiei 60 100,0 0,1 20,5
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 41 359,3 -0,8 -2,6
Depozite în valută ale rezidenţilor: 57 174,8 1,5 19,1
- gospodării ale populaţiei 33 803,1 2,1 19,6
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 23 371,7 0,7 18,3

 * date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 0,1 la sută, până la 60 100,0 milioane lei. La 31 iulie 2009, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 20,5 la sută (14,7 la sută în termeni reali) faţă de 31 iulie 2008.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au scăzut cu 0,8 la sută, până la 41 359,3 milioane lei. La 31 iulie 2009, depozitele în lei ale persoanelor juridice s-au diminuat cu 2,6 la sută (-7,3 la sută în termeni reali) faţă de 31 iulie 2008.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au crescut cu 1,5 la sută, până la nivelul de 57 174,9 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută au crescut cu 1,4 la sută, până la 13 572,0 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 19,1 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au redus cu 0,1 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 19,6 la sută (exprimată în euro, creşterea depozitelor în valută ale gospodăriilor populaţiei a fost de 0,4 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au majorat cu 18,3 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice au scăzut cu 0,6 la sută).


1 include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 10 038,3 milioane lei (soldul la 31 iulie 2009), precum şi titlurile de valoare negociabile emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 34 948,4 milioane lei (soldul la 31 iulie 2009)