Comunicat de presă


Comunicat privind cea de-a treia listă, suplimentară, cuprinzând entităţile care dobândesc dreptul de a solicita înscrierea în Registrul de evidenţă al IFN.

28.11.2007

În temeiul prevederilor art. 62 alin.(1) şi (11) din Ordonanţa Guvernului nr.28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar - fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.266/2006 (numită în continuare Ordonanţă), Banca Naţională a României comunică cea de-a treia listă, suplimentară, a entităţilor care, prin activitatea de creditare desfăşurată, intră sub incidenţa prevederilor Titlului I - "Dispoziţii privind activitatea de creditare desfăşurată de instituţii financiare nebancare" din Ordonanţă, întocmită în baza declaraţiilor prevăzute la art. 61 alin.(1) din Ordonanţă, transmise/depuse ulterior termenului prevăzut la art.61 alin.(1) din Ordonanţă şi având în vedere prevederile art.61 alin. (5) şi respectiv art.61 alin.(6) din Ordonanţă.

Entităţile cuprinse în lista suplimentară dobândesc dreptul de a solicita Băncii Naţionale a României înscrierea în Registrul de evidenţă, în conformitate cu prevederile legale, sens în care urmează să se reorganizeze în mod corespunzător.

Înscrierea în această listă nu echivalează cu înscrierea în Registrul de evidenţă deschis şi ţinut de Banca Naţională a României.

Cea de-a treia listă, suplimentară, este structurată similar primei liste publicate de Banca Naţională a României în data de 17.04.2006, respectiv pe secţiuni, corespunzător activităţilor de creditare prevăzute la art.7 din Ordonanţă şi poate fi consultată pe site-ul Băncii Naţionale a României la adresa www.bnro.ro, precum şi la sediul sucursalelor Băncii Naţionale a României.