Comunicat de presă


Comunicat privind şedinţa Comitetului Naţional pentru Stabilitate Financiară

06.04.2009

La data de 6 aprilie 2009, a avut loc sedinţa ordinară a Comitetului Naţional pentru Stabilitate Financiară (CNSF).

La întâlnire au participat dl. Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naţionale a României şi preşedinte al CNSF, dl. Bogdan Drăgoi, secretar de stat în Ministerul Finanţelor Publice, dna. Gabriela Anghelache, Preşedinte al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, dna. Angela Toncescu, Preşedinte al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi dl. Mircea Oancea, Preşedinte al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

Membrii CNSF au analizat principalele măsuri adoptate în ultima perioadă pe linia întăririi stabilităţii financiare la nivel naţional şi internaţional. În acest context, au fost analizate condiţiile aranjamentului financiar multilateral preventiv convenit de România cu Fondul Monetar Internaţional, Uniunea Europeană, Banca Mondială şi Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare.

De asemenea, membrii CNSF au discutat propunerile de reformă a supravegherii financiare în Uniunea Europeană pe baza documentului elaborat de Grupul de experţi condus de Jacques de Larosiere şi punctului de vedere al Comisiei Europene (Comunicarea CE din 4 martie 2009). În acest context, a avut loc un schimb de opinii privind nevoia întăririi supravegherii macroprudenţiale în Uniunea Europeană în vederea detectării şi prevenirii riscurilor sistemice, precum şi asupra necesităţii găsirii unui echilibru funcţional între competenţele la nivel naţional şi european în domeniul supravegherii microprudenţiale.

Membrii CNSF au dezbătut totodată rezultatele întâlnirii G-20 de la Londra, cu precădere cele privind întărirea supravegherii financiare şi sporirea rolului instituţiilor financiare internaţionale.