Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

06.05.2008

În şedinţa din 6 mai 2008, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât:

  • majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 9,75 la sută pe an de la 9,5 la sută începând cu data de 7 mai 2008;
  • continuarea gestionării ferme a lichidităţii de pe piaţa monetară prin intermediul operaţiunilor de piaţă;
  • menţinerea nivelului actual al ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Consiliul de administraţie al BNR a analizat şi aprobat Raportul trimestrial asupra inflaţiei, document care va fi prezentat publicului într-o conferinţă de presă organizată în data de 8 mai 2008.Rata anuală a inflaţiei a crescut la nivelul de 8,63 la sută în luna martie faţă de 6,57 la sută în decembrie 2007. Creşterea ratei inflaţiei s-a datorat efectelor cumulate rezultate din: persistenţa şi amplitudinea şocurilor de natura ofertei, creşterea presiunilor din partea excesului de cerere, deprecierea monedei naţionale şi deteriorarea anticipaţiilor privind inflaţia.

Impactul inflaţionist generat de factorii ofertei a fost accentuat de menţinerea presiunilor exercitate de majorarea substanţială a veniturilor şi de continuarea expansiunii accelerate a creditului acordat sectorului privat, manifestate şi în creşterea rapidă a inflaţiei de bază CORE2 ajustate. Aceasta - calculată în condiţiile eliminării impactului preţurilor administrate şi al celor volatile (legume, fructe, ouă şi combustibili), precum şi a taxei pe viciu - şi-a continuat trendul ascendent, atingând nivelul de 6,81 la sută în luna martie 2008 faţă de 5,45 la sută în luna decembrie 2007.

Având în vedere evoluţiile recente şi perspectivele macroeconomice, precum şi nevoia de a ancora ferm aşteptările inflaţioniste în vederea revenirii cât mai rapide, de o manieră sustenabilă, a dezinflaţiei pe traiectoria pe termen mediu stabilită împreună cu guvernul, CA al BNR a hotărât majorarea ratei dobânzii de politică monetară de la 9,5 la sută pe an la nivelul de 9,75 la sută şi modificarea unor caracteristici ale cadrului operaţional al politicii monetare, după cum urmează:

  1. Reducerea scadenţei pentru operaţiunile de atragere de depozite de la două săptămâni la o săptămână, măsură care va intra în vigoare la data derulării următoarei licitaţii pentru operaţiuni de acest tip. Frecvenţa standard pentru organizarea licitaţiilor pentru acest tip de depozite rămâne neschimbată, şi anume săptămânală.
  2. Stabilirea unui coridor simetric de +/- 4 puncte procentuale faţă de rata dobânzii de politică monetară pentru nivelul ratelor dobânzilor aferente facilităţilor permanente acordate de către BNR. În aceste condiţii, începând cu data de 7 mai 2008, rata dobânzii pentru facilitatea de depozit se majorează la nivelul de 5,75 la sută pe an de la 2 la sută, iar rata dobânzii pentru facilitatea de credit (Lombard) va fi de 13,75 la sută pe an faţă de 12 la sută.
  3. Majorarea ratei dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii constituite în lei de la 18 la sută pe an la 20,5 la sută începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2008.

Aceste măsuri de ajustare a unor caracteristici ale cadrului operaţional al politicii monetare a BNR, parte a procesului de aliniere graduală la practica Băncii Centrale Europene, vizează consolidarea rolului de semnal al ratei dobânzii de politică monetară, creşterea eficacităţii operaţiunilor de piaţă şi reducerea volatilităţii dobânzilor pe piaţa monetară interbancară.

Consiliul de administraţie al BNR a analizat şi aprobat Raportul trimestrial asupra inflaţiei, document care realizează o evaluare a contextului macroeconomic recent, prezintă perspectivele inflaţiei şi identifică principalele provocări şi constrângeri cu care se va confrunta în perioada următoare politica monetară.

Scenariul de bază asociat noii proiecţii prevede situarea temporară, în următoarele luni, a ratei inflaţiei peste limita superioară a intervalului de variaţie din jurul ţintei şi relevă riscuri similare celor din prognoza anterioară, cu menţiunea că acestea pot fi accentuate de incertitudinile crescute ce afectează mediul economic internaţional.

În contextul macroeconomic actual, CA al BNR reiterează că implementarea unui ansamblu coerent de politici monetare, de venituri şi fiscale restrictive şi intensificarea reformelor structurale sunt esenţiale pentru aducerea pe parcursul anului 2009 a inflaţiei pe o traiectorie compatibilă cu atingerea ţintei anunţate.

CA al BNR reafirmă totodată că va monitoriza îndeaproape evoluţiile indicatorilor macroeconomici şi va evalua perspectivele acestora, în vederea asigurării în permanenţă a condiţiilor monetare în sens larg necesare contracarării presiunilor inflaţioniste şi atingerii într-o manieră sustenabilă a obiectivelor de dezinflaţie pe termen mediu.

Conform calendarului anunţat, următoarea şedinţă a Consiliului de administraţie al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 26 iunie 2008.