Comunicat de presă


Informare privind rata de dobândă a tranzacțiilor interbancare din 10 octombrie 2023

11.10.2023

În data de 10 octombrie 2023 nu s-au înregistrat tranzacții pe piața monetară interbancară. În consecință, indicele zilnic nu va fi calculat pentru ziua de 10 octombrie 2023, iar pentru indicele de referință trimestrial se vor lua în calcul doar zilele în care au avut loc tranzacții.

Precizăm că indicele de referință trimestrial al pieței monetare interbancare se calculează ca medie aritmetică a valorilor zilnice înregistrate în toate zilele lucrătoare ale trimestrului respectiv.

Indicele de referință zilnic al pieței monetare interbancare se calculează în fiecare zi lucrătoare, ca medie ponderată (cu volumele tranzacțiilor) a ratelor de dobândă ale tranzacțiilor de pe piața monetară interbancară.