Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna februarie 2003

16.04.2003

Masa monetară în sens larg (M2) a fost la sfârşitul lunii februarie 2003 de 367 401 miliarde lei. Faţă de luna anterioară, aceasta a înregistrat o creştere nominală de 3,3 la sută (2,5 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Masa monetară şi contrapartida acesteia
INDICATORI 31 ianuarie 2003
(mld. lei)
28 februarie 2003
(mld. lei)
Variaţie
(%)
Masa monetară 355 721 367 401 3,3
Active externe nete 232 227 234 636 1,0
Active interne nete 123 494 132 765 7,5

Activele externe nete au crescut cu 1,0 la sută, până la 234 636 miliarde lei, prin majorarea cu 1,2 la sută a componentei "Valute convertibile" şi menţinerea practic constantă a componentei "Aur".

Activele interne nete s-au majorat cu 7,5 la sută, până la 132 765 miliarde lei, în condiţiile în care creditul intern a crescut cu 3,7 la sută, până la 207 927 miliarde lei, iar alte active nete şi-au diminuat soldul negativ cu 2,5 la sută (ajungând la 75 162 miliarde lei).

Creditul neguvernamental a crescut în luna februarie cu 2,6 la sută (în termeni reali, creşterea cumulată pe primele două luni ale anului s-a cifrat la 3,3 la sută), până la un nivel de 189 484 miliarde lei, ca urmare a creşterii cu 3,1 la sută a componentei în lei şi cu 2,3 la sută a celei în valută.

Creditul guvernamental net s-a majorat cu 15,5 la sută (până la 18 443 miliarde lei), fiind rezultatul: (i) diminuării disponibilităţilor în Contul General al Trezoreriei statului deschis la Banca Naţională a României; (ii) emisiunilor noi de titluri de stat şi (iii) răscumpărării unor titluri de stat în valută.

Tabel 2. Creditul intern şi componentele acestuia
INDICATORI 31 ianuarie 2003
(mld. lei)
28 februarie 2003
(mld. lei)
Variaţie
(%)
Creditul intern 200 572 207 927 3,7
Credit neguvernamental 184 610 189 484 2,6
Creditul guvernamental, net 15 962 18 443 15,5

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a majorat cu 6,1 la sută, până la 78 288 miliarde lei, fiind rezultatul creşterii cu 10,2 la sută a numerarului în circulaţie (care s-a cifrat la 45 772 miliarde lei) şi al majorării cu 0,8 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere (până la 32 516 miliarde lei).

Tabel 3. Masa monetară în sens restrâns şi componentele acesteia
INDICATORI 31 ianuarie 2003
(mld. lei)
28 februarie 2003
(mld. lei)
Variaţie
(%)
M1 73 802 78 288 6,1
Numerar în afara băncilor 41 543 45 772 10,2
Disponibilităţi la vedere 32 259 32 516 0,8

Cvasibanii au înregistrat o creştere de 2,6 la sută, până la 289 113 miliarde lei. Economiile populaţiei s-au majorat cu 2,5 la sută, până la 92 753 miliarde lei, ponderea acestora în masa monetară cifrându-se la 25,2 la sută (faţă de 25,4 la sută la sfârşitul lunii ianuarie).

Depozitele în lei ale agenţilor economici au crescut cu 4,5 la sută, până la 48 326 miliarde lei. În cadrul acestora, depozitele pe termen s-au majorat cu 4,8 la sută (până la 26 802 miliarde lei), depozitele condiţionate au crescut cu 5,2 la sută (cifrându-se la 9 217 miliarde lei) iar certificatele de depozit au crescut cu 3,5 la sută (până la 12 307 miliarde lei).

Depunerile în valută ale rezidenţilor (inclusiv populaţia), exprimate în lei, au crescut cu 2,0 la sută, până la 148 033 miliarde lei (exprimate în dolari, depunerile în valută s-au cifrat la 4 469 milioane dolari). În cadrul acestora, depunerile bancare în valută ale populaţiei (exprimate în dolari) au rămas practic nemodificate (reprezentând echivalentul a 2 022 milioane dolari).

Tabel 4. Cvasibanii şi componentele acestora
INDICATORI 31 ianuarie 2003
(mld. lei)
28 februarie 2003
(mld. lei)
Variaţie
(%)
Cvasibani 281 920 289 113 2,6
Economii ale populaţiei 90 509 92 753 2,5
Depozite în lei ale agenţilor economici 46 236 48 326 4,5
Depuneri în valută ale rezidenţilor,
din care populaţia
145 175 148 033 2,0
66 938 66 955 0

Titlurile de stat deţinute de sectorul nebancar se situau la sfârşitul lunii februarie la 42 110 miliarde lei (în creştere cu 1,4 la sută faţă de luna ianuarie). În cadrul acestora, titlurile în valută reprezentau 93,6 milioane dolari (în creştere cu 16,4 la sută faţă de luna ianuarie).

Tabel 5. Titluri de stat în afara băncilor
INDICATORI 31 ianuarie 2003 28 februarie 2003 Variaţie
(%)
Titluri de stat în lei în afara băncilor
(mld. lei)
38 868 39 007 0,4
Titluri de stat în valută în afara băncilor
(mil. dolari)
80,4 93,6 16,4