Comunicat de presă


Comunicat privind publicarea Raportului anual 2022

28.06.2023

Am publicat Raportul pentru anul 2022 privind activitatea Băncii Naționale a României. Publicația conține informații referitoare la principalele domenii în care acționează banca centrală (politică monetară, stabilitate financiară, reglementarea, autorizarea și supravegherea prudențială a instituțiilor financiare, rezoluție bancară, emisiune de numerar, infrastructurile pieței financiare și administrarea rezervelor internaționale), explicând dinamica activității economice, pe fondul șocurilor geopolitice din 2022, respectiv al evoluțiilor macroeconomice interne.

Raportul anual 2022 a fost analizat și aprobat de Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României în ședința din 26 iunie 2023 și a fost înaintat Parlamentului României în conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României.