Comunicat de presă


Comunicat referitor la Ghidul Autorității Bancare Europene emis în temeiul articolului 84 alineatul (6) din Directiva 2013/36/UE (EBA/GL/2022/14).

28.06.2023

Ghidul Autorității Bancare Europene emis în temeiul articolului 84 alineatul (6) din Directiva 2013/36/UE (EBA/GL/2022/14) precizează criteriile de identificare, evaluare, gestionare și reducere a riscurilor care decurg din variațiile potențiale ale ratelor dobânzii și de evaluare și monitorizare a riscului de marjă de credit, aferente activităților din afara portofoliului de tranzacționare ale instituțiilor..

Prevederile Ghidului Autorității Bancare Europene emis în temeiul articolului 84 alineatul (6) din Directiva 2013/36/UE (EBA/GL/2022/14) se aplică de la data de 30 iunie 2023 în ceea ce privește criteriile de administrare a riscurilor aferente activităților din afara portofoliului de tranzacționare ale instituțiilor, care decurg din variațiile potențiale ale ratelor dobânzii (IRRBB), cu excepția prevederilor referitoare la criteriile de administrare a riscurilor aferente activităților din afara portofoliului de tranzacționare ale instituțiilor, care decurg din variațiile potențiale ale marjelor de credit (CSRBB), care se aplică de la data de 31 decembrie 2023.

Ghidul Autorității Bancare Europene emis în temeiul articolului 84 alineatul (6) din Directiva 2013/36/UE (EBA/GL/2022/14) înlocuiește Ghidul Autorității Bancare Europene privind gestionarea riscului de rată a dobânzii asociat activităților din afara portofoliului de tranzacționare (EBA/GL/2018/02), care se abrogă începând cu data de 30.06.2023.

Versiunea în limba română este disponibilă la adresa: GL on IRRBB and CSRBB (EBA GL 2022 14)_RO.pdf (europa.eu)

Versiunea în limba engleză este disponibilă la adresa: Guidelines on IRRBB and CSRBB.pdf (europa.eu)

Ghidul Autorității Bancare Europene emis în temeiul articolului 84 alineatul (6) din Directiva 2013/36/UE (EBA/GL/2022/14) este luat în considerare în activitatea de supraveghere desfășurată de Banca Națională a României.