Comunicat de presă


Indicatori monetari – ianuarie 2023

23.02.2023

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârșitul lunii ianuarie 2023 un sold de 603 696,3 milioane lei. Aceasta a crescut cu 0,1 la sută (-0,3 în termeni reali1) față de luna decembrie 2022, iar în raport cu ianuarie 2022 s-a majorat cu 6,5 la sută (-7,4 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 ianuarie 2023
(mil. lei)
ian. 2023/
dec. 2022
%
ian. 2023/
ian. 2022
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 390 090,4 -2,1 -4,5
Numerar în circulaţie ** 102 536,1 1,2 3,9
Depozite overnight *** 287 554,3 -3,2 -7,2
M2 (masa monetară intermediară) 603 696,3 0,1 6,5
M1 390 090,4 -2,1 -4,5
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 213 606,0 4,3 35,0
M3 (masa monetară în sens larg) 603 696,3 0,1 6,5
M2 603 696,3 0,1 6,5
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operațiuni repo, acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară, titluri de natura datoriei emise cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 0,0 0,0 0,0

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 ianuarie 2023
(mil. lei)
ian. 2023/
dec. 2022
%
ian. 2023/
ian. 2022
%
Masa monetară (M3) 603 696,3 0,1 6,5
Active externe nete** 282 710,2 12,8 7,8
Active interne nete*** 320 986,1 -9,0 5,4

* date provizorii
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenților; depozite plasate la nerezidenți; titluri de natura datoriei deținute (emise de nerezidenți); acțiuni deținute și alte participații de capital la nerezidenți; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenți: depozite; titluri de natura datoriei emise pe piețele externe. Începând cu ianuarie 2014, conform noilor standarde statistice internaționale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasivele externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenților; titluri de natura datoriei deținute (emise de rezidenți); acțiuni deținute și alte participații de capital la rezidenți.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenți: depozite cu durată inițială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piața internă; capital și rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna ianuarie 2023 cu 0,1 la sută față de decembrie 2022 (-0,2 la sută în termeni reali), până la nivelul de 364 068,8 milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 68,9 la sută în volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 0,2 la sută, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 31,1 la sută în totalul creditului neguvernamental, s-a diminuat cu 0,1 la sută (0,4 la sută în cazul exprimării indicatorului în euro).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere cu 11,5 la sută (-3,1 la sută în termeni reali), pe seama majorării cu 6,4 la sută a componentei în lei (-7,5 la sută în termeni reali) și a creșterii cu 24,9 la sută a componentei în valută exprimată în lei (25,5 la sută în cazul exprimării indicatorului în euro).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 ianuarie 2023
(mil. lei)
ian. 2023/
dec. 2022
%
ian. 2023/
ian. 2022
%
Credit neguvernamental (total) ** 364 068,8 0,1 11,5
Credit neguvernamental în lei: 250 877,8 0,2 6,4
- gospodăriile populaţiei 146 356,2 -0,3 6,6
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 104 521,7 1,0 6,0
Credit neguvernamental în valută: 113 191,0 -0,1 24,9
- gospodăriile populaţiei 24 219,8 -1,7 -10,9
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 88 971,2 0,4 40,2

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental2 a înregistrat o creștere în luna ianuarie 2023 cu 0,6 la sută față de luna decembrie 2022, până la 176 185,4 milioane lei. În raport cu ianuarie 2022, acesta s-a majorat cu 5,1 la sută (-8,6 la sută în termeni reali).

Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au crescut în luna ianuarie 2023 cu 0,03 la sută față de luna anterioară, până la nivelul de 513 502,5 milioane lei, iar față de aceeași perioadă a anului anterior s-au majorat cu 7,2 la sută (-6,8 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 65,9 la sută în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 0,1 la sută față de luna decembrie 2022, până la 338 413,6 milioane lei. Comparativ cu luna ianuarie 2022, acestea s-au majorat cu 10,1 la sută (-4,3 la sută în termeni reali).

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 ianuarie 2023
(mil. lei)
ian. 2023/
dec. 2022
%
ian. 2023/
ian. 2022
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 513 502,5 0,03 7,2
Depozite în lei ale rezidenţilor: 338 413,6 0,1 10,1
- gospodăriile populaţiei 179 402,4 0,5 8,4
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 159 011,1 -0,4 12,1
Depozite în valută ale rezidenţilor: 175 088,9 -0,1 2,1
- gospodăriile populaţiei 123 724,9 -0,5 3,1
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 51 364,0 0,8 -0,3

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 0,5 la sută față de luna anterioară, până la 179 402,4 milioane lei și cu 8,4 la sută (-5,8 la sută în termeni reali) față de aceeași perioadă a anului anterior.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare) au scăzut cu 0,4 la sută (până la 159 011,1 milioane lei) față de luna precedentă, iar față de luna ianuarie 2022, au înregistrat o creștere de 12,1 la sută (-2,6 la sută în termeni reali).

Depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, reprezentând 34,1 la sută în volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali, au scăzut cu 0,1 la sută față de luna decembrie 2022, ajungând până la nivelul de 175 088,9 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 0,4 la sută, până la 35 572,0 milioane euro). Comparativ cu luna ianuarie 2022, indicatorul exprimat în lei a crescut cu 2,1 la sută (2,6 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei, au scăzut cu 0,5 la sută față de luna decembrie 2022, până la 123 724,9 milioane lei (exprimate în euro, acestea au crescut cu 0,02 la sută, până la 25 136,6 milioane euro). Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 3,1 la sută (3,6 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au crescut cu 0,8 la sută față de luna decembrie 2022, până la 51 364,0 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 1,3 la sută, până la 10 435,4 milioane euro). Comparativ cu ianuarie 2022, indicatorul exprimat în lei s-a diminuat cu 0,3 la sută (0,2 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

1 Conform Comunicatului de presă nr. 37 din 14 februarie 2023, emis de INS, indicele prețurilor de consum în luna ianuarie 2023 a fost 100,34 față de decembrie 2022 și 115,07 față de ianuarie 2022.
2Include creditul acordat administrațiilor publice (administrația centrală, administrațiile locale, administrațiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 22 343,6 milioane lei, precum și titlurile de natura datoriei deținute, emise de aceste sectoare instituționale în sumă de 153 841,8 milioane lei (solduri la 31 Ianuarie 2023).

Notă:

În bilanțurile monetare ale instituțiilor financiare monetare dobânda de încasat/de plătit aferentă activelor şi pasivelor financiare, acumulată şi care nu a ajuns la scadență, se înregistrează la poziția alte active/alte pasive.

Începând cu luna ianuarie 2022, datele pentru elaborarea indicatorilor monetari sunt raportate de instituțiile financiare monetare conform Regulamentului BNR nr. 4/2021 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I, Capitolele I şi II. În perioada ianuarie 2007- decembrie 2021, datele au fost raportate de instituțiile financiare monetare în conformitate cu reglementările statistice ale BNR în vigoare.

Datele statistice au caracter provizoriu și pot fi supuse unor revizuiri periodice. Seriile cronologice aferente statisticilor monetare (disponibile începând din ianuarie 2007) pot fi accesate în diferite formate (html, xls, xml și csv) în cadrul Bazei de date interactivă. Seriile de date statistice cuprinzând agregatele monetare şi creditul neguvernamental exprimate ca pondere în PIB pot fi accesate aici.

Datorită rotunjirilor este posibil ca totalurile să nu corespundă exact sumei componentelor sau să apară mici diferențe față de variațiile procentuale indicate în tabele.

Următorul comunicat de presă, referitor la indicatorii monetari în luna februarie 2023, va apărea la data de 23 martie 2023.

Arhiva comunicatelor de presă: https://www.bnr.ro/Indicatori-monetari-4151.aspx.