Comunicat de presă


Indicatori monetari – decembrie 2022

25.01.2023

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârșitul lunii decembrie 2022 un sold de 603 118,5 milioane lei. Aceasta a crescut cu 3,2 la sută (2,8 în termeni reali1) față de luna noiembrie 2022, iar în raport cu decembrie 2021 s-a majorat cu 6,9 la sută (-8,2 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 decembrie 2022
(mil. lei)
dec. 2022/
nov. 2022
%
dec. 2022/
dec. 2021
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 398 407,6 2,2 -2,1
Numerar în circulaţie ** 101 317,5 1,7 5,4
Depozite overnight *** 297 090,1 2,3 -4,4
M2 (masa monetară intermediară) 603 118,5 3,2 6,9
M1 398 407,6 2,2 -2,1
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 204 710,9 5,2 29,9
M3 (masa monetară în sens larg) 603 118,5 3,2 6,9
M2 603 118,5 3,2 6,9
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operațiuni repo, acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară, titluri de natura datoriei emise cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 0,0 0,0 0,0

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 decembrie 2022
(mil. lei)
dec. 2022/
nov. 2022
%
dec. 2022/
dec. 2021
%
Masa monetară (M3) 603 118,5 3,2 6,9
Active externe nete** 250 549,3 -0,03 4,2
Active interne nete*** 352 569,1 5,6 8,9

* date provizorii
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenților; depozite plasate la nerezidenți; titluri de natura datoriei deținute (emise de nerezidenți); acțiuni deținute și alte participații de capital la nerezidenți; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenți: depozite; titluri de natura datoriei emise pe piețele externe. Începând cu ianuarie 2014, conform noilor standarde statistice internaționale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasivele externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenților; titluri de natura datoriei deținute (emise de rezidenți); acțiuni deținute și alte participații de capital la rezidenți.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenți: depozite cu durată inițială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piața internă; capital și rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a scăzut în luna decembrie 2022 cu 0,2 la sută față de noiembrie 2022 (-0,6 la sută în termeni reali), până la nivelul de 363 608,2 milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 68,8 la sută în volumul total al creditului neguvernamental, s-a diminuat cu 1,1 la sută, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 31,2 la sută în totalul creditului neguvernamental, a crescut cu 1,7 la sută (1,1 la sută în cazul exprimării indicatorului în euro).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere cu 12,1 la sută (-3,6 la sută în termeni reali), pe seama majorării cu 6,6 la sută a componentei în lei (-8,4 la sută în termeni reali) și a creșterii cu 26,7 la sută a componentei în valută exprimată în lei (evoluție similară în cazul exprimării indicatorului în euro).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 decembrie 2022
(mil. lei)
dec. 2022/
nov. 2022
%
dec. 2022/
dec. 2021
%
Credit neguvernamental (total) ** 363 608,2 -0,2 12,1
Credit neguvernamental în lei: 250 336,0 -1,1 6,6
- gospodăriile populaţiei 146 860,4 -0,3 7,3
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 103 475,6 -2,1 5,6
Credit neguvernamental în valută: 113 272,2 1,7 26,7
- gospodăriile populaţiei 24 627,4 -0,1 -10,5
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 88 644,8 2,2 43,3

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental2 a înregistrat o scădere în luna decembrie 2022 cu 1,1 la sută față de luna noiembrie 2022, până la 170 099,7 milioane lei. În raport cu decembrie 2021, acesta s-a diminuat cu 1,5 la sută (-15,3 la sută în termeni reali).

Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au crescut în luna decembrie 2022 cu 3,6 la sută față de luna anterioară, până la nivelul de 513 288,0 milioane lei, iar față de aceeași perioadă a anului anterior s-au majorat cu 7,1 la sută (-8,0 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 65,8 la sută în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 5,6 la sută față de luna noiembrie 2022, până la 337 975,2 milioane lei. Comparativ cu luna decembrie 2021, acestea au crescut cu 8,5 la sută (-6,7 la sută în termeni reali).

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 decembrie 2022
(mil. lei)
dec. 2022/
nov. 2022
%
dec. 2022/
dec. 2021
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 513 288,0 3,6 7,1
Depozite în lei ale rezidenţilor: 337 975,2 5,6 8,5
- gospodăriile populaţiei 178 452,7 6,2 8,1
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 159 522,6 4,9 9,0
Depozite în valută ale rezidenţilor: 175 312,8 -0,02 4,4
- gospodăriile populaţiei 124 336,8 0,8 4,6
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 50 976,0 -2,0 4,0

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 6,2 la sută față de luna anterioară, până la 178 452,7 milioane lei și cu 8,1 la sută (-7,1 la sută în termeni reali) față de aceeași perioadă a anului anterior.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare) au crescut cu 4,9 la sută (până la 159 522,6 milioane lei) față de luna precedentă, iar față de luna decembrie 2021, au înregistrat o creștere de 9,0 la sută (-6,4 la sută în termeni reali).

Depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, reprezentând 34,2 la sută în volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali, s-au diminuat cu 0,02 la sută față de luna noiembrie 2022, ajungând până la nivelul de 175 312,8 milioane lei (exprimate în euro, acestea au scăzut cu 0,6 la sută, până la 35 435,3 milioane euro). Comparativ cu luna decembrie 2021, indicatorul exprimat în lei a crescut cu 4,4 la sută (4,5 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei, au crescut cu 0,8 la sută față de luna noiembrie 2022, până la 124 336,8 milioane lei (exprimate în euro, acestea au crescut cu 0,2 la sută, până la 25 131,7 milioane euro). Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 4,6 la sută (evoluție similară în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au scăzut cu 2,0 la sută față de luna noiembrie 2022, până la 50 976,0 milioane lei (exprimate în euro, acestea au scăzut cu 2,5 la sută, până la 10 303,6 milioane euro). Comparativ cu decembrie 2021, indicatorul exprimat în lei s-a majorat cu 4,0 la sută (evoluție similară în cazul exprimării indicatorului în euro).

1 Conform Comunicatului de presă nr. 13 din 13 ianuarie 2023, emis de INS, indicele prețurilor de consum în luna decembrie 2022 a fost de 100,37 față de noiembrie 2022 și 116,37 față de decembrie 2021.
2Include creditul acordat administrațiilor publice (administrația centrală, administrațiile locale, administrațiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 25 676,9 milioane lei, precum și titlurile de natura datoriei deținute, emise de aceste sectoare instituționale în sumă de 144 422,8 milioane lei (solduri la 31 Decembrie 2022).

Notă:

În bilanțurile monetare ale instituțiilor financiare monetare dobânda de încasat/de plătit aferentă activelor şi pasivelor financiare, acumulată şi care nu a ajuns la scadență, se înregistrează la poziția alte active/alte pasive.

Începând cu luna ianuarie 2022, datele pentru elaborarea indicatorilor monetari sunt raportate de instituțiile financiare monetare conform Regulamentului BNR nr. 4/2021 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I, Capitolele I şi II. În perioada ianuarie 2007- decembrie 2021, datele au fost raportate de instituțiile financiare monetare în conformitate cu reglementările statistice ale BNR în vigoare.

Datele statistice au caracter provizoriu și pot fi supuse unor revizuiri periodice. Seriile cronologice aferente statisticilor monetare (disponibile începând din ianuarie 2007) pot fi accesate în diferite formate (html, xls, xml și csv) în cadrul Bazei de date interactivă. Seriile de date statistice cuprinzând agregatele monetare şi creditul neguvernamental exprimate ca pondere în PIB pot fi accesate aici.

Datorită rotunjirilor este posibil ca totalurile să nu corespundă exact sumei componentelor sau să apară mici diferențe față de variațiile procentuale indicate în tabele.

Următorul comunicat de presă, referitor la indicatorii monetari în luna ianuarie 2023, va apărea la data de 23 februarie 2023.

Arhiva comunicatelor de presă: https://www.bnr.ro/Indicatori-monetari-4151.aspx.