Comunicat de presă


Comunicat de presă privind premierea Băncii Naţionale a României în cadrul „2021 EPCO Public Procurement Awards”

19.10.2022

Banca Națională a României a fost premiată în cadrul “2021 EPCO Public Procurement Awards”, pentru eforturile de susținere a cooperării în domeniul achizițiilor publice în Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC), Eurosystem Procurement Coordination Office (EPCO).

În calitate de bancă centrală lider, Banca Națională a României a fost finalistă în două dintre cele trei categorii specifice acestor premii, cu achiziția comună privind Serviciile de evaluare a securității IT (Supply of IT Security Assessment Services).

Performanțele și profesionalismul echipei de specialiști ai Băncii Naționale a României s-au materializat prin obținerea premiului I la categoria „2021 Most Innovative Procurement” și a premiului III la categoria „2021 Final EPCO Public Procurement Award”.

Premiile EPCO pentru achiziții publice se decernează anual, începând cu anul 2020, iar băncile centrale participante sunt votate de manageri și specialiști cu o înaltă pregătire profesională în domeniu, din toate băncile centrale SEBC, membre EPCO. Pentru anul 2021, premiile EPCO au fost acordate pentru trei categorii specifice, și anume:

  • „2021 Most Innovative Procurement”;
  • „2021 Most Sustainable Procurement”;
  • „2021 Final EPCO Public Procurement Award”.

Principalele obiective ale acestor premii sunt recunoașterea meritelor băncilor centrale lider și a echipelor care realizează achiziții comune în beneficiul SEBC, promovarea și stimularea realizării achizițiilor comune transfrontaliere desfășurate cu succes de către băncile centrale lider, consolidarea cadrului de colaborare în achiziții a băncilor centrale prin intermediul EPCO, promovarea beneficiilor rezultate din aceste colaborări pentru comunitatea SEBC.

Realizarea procedurii de achiziție comună „Supply of IT Security Assessment Services” a avut ca scop atingerea obiectivelor strategice stabilite, printre care: contractarea celor mai moderne servicii de evaluare a riscurilor de securitate cibernetică, îndrumarea actualilor și viitorilor membri EPCO de a adopta măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea minimizării riscurilor potențiale, aplicarea unor standarde ridicate de evaluare, realizarea unei evaluări unitare a infrastructurii IT, selecția comună a celor mai buni contractanți și luarea celor mai adecvate decizii fără a aduce atingere principiilor rentabilității și eficacității achiziției.