Comunicat de presă


Comunicat de presă: Investițiile străine directe în România în anul 2021

30.09.2022

Banca Națională a României, în colaborare cu Institutul Național de Statistică, a realizat cercetarea statistică anuală pentru determinarea investițiilor străine directe (ISD), principala sursă de date pentru elaborarea statisticilor ISD. Obiectivul principal a fost determinarea fluxului net de ISD în cursul exercițiului financiar 2021 în întreprinderile investiție străină directă rezidente, a veniturilor obținute de nerezidenți din aceste investiții, precum și a soldului ISD în România la 31 decembrie 2021.

Metodologia utilizată la elaborarea acestor statistici este în conformitate cu prevederile Manualului balanța de plăți și poziția investițională internațională editat de Fondul Monetar Internațional, ediția a 6-a (BPM6).

 1. Fluxul net de ISD în anul 2021 a înregistrat valoarea de 8940 milioane euro, din care:
  • 6747 milioane euro participații la capitalurile proprii, nivel rezultat prin însumarea aportului la capitalurile proprii ale întreprinderilor ISD, în valoare de 2165 milioane euro, cu profitul reinvestit în întreprinderile ISD în valoare de 4582 milioane euro;
  • 2194 milioane euro instrumente de natura datoriei în relația cu investitorii străini direcți și cu societățile din cadrul grupului acestora (datorii minus creanțe).
 2. Soldul ISD la 31 decembrie 2021 a atins nivelul de 100288 milioane euro, din care:
  • 70257 milioane euro capitaluri proprii, inclusiv profitul reinvestit (70,1 la sută);
  • 30031 milioane euro instrumente de natura datoriei în relația cu investitorii străini direcți și cu societățile din cadrul grupului acestora (datorii minus creanțe) (29,9 la sută).
 3. Veniturile din ISD în România realizate de nerezidenți în anul 2021 au înregistrat valoarea de 8894 milioane euro, din care:
  • Veniturile nete din participații la capital au înregistrat valoarea de 8302 milioane euro și au fost calculate ca diferență între profiturile după impozitare ce revin învestitorilor străini, în valoare de 11008 milioane euro, din totalul profiturilor obținute de întreprinderile ISD și pierderile ce revin acestora, în valoare de 2705 milioane euro, din totalul pierderilor înregistrate de întreprinderilor ISD în anul 2021.
  • Veniturile nete din dobânzi au înregistrat un nivel de 592 milioane euro și au fost calculate ca diferență între dobânzile primite de către investitorii străini direcți pentru creditele acordate întreprinderilor deținute în România și dobânzile plătite de către aceștia pentru creditele primite de la întreprinderile lor din România, atât direct, cât și prin alte companii nerezidente din cadrul grupului.
*
* *

Rezultatele cercetării statistice ISD 2021, precum și metodologia utilizată sunt prezentate într-o formă detaliată în publicația Investiţiile străine directe în România în anul 2021, disponibilă pe site-ul BNR la adresa: Publicaţii periodice ISD»»»