Comunicat de presă


Comunicat de presă privind lansarea noului program de asistență tehnică destinat Balcanilor de Vest

21.09.2022

Banca Centrală a Germaniei împreună cu 19 bănci centrale naționale din cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) și cu Banca Centrală Europeană (BCE) au lansat astăzi un program finanțat de UE, beneficiarii acestuia fiind Banca Centrală a Albaniei, Banca Centrală a Bosniei și Herțegovinei, Agenția Bancară a Federației Bosniei și Herțegovinei, Agenția Bancară a Republicii Srpska, Banca Centrală a Republicii Kosovo, Banca Centrală a Muntenegrului, Banca Națională a Republicii Macedonia de Nord și Banca Națională a Serbiei. Scopul acestui program este de a consolida în continuare capacitățile instituționale ale instituțiilor beneficiare finale, în special prin îmbunătățirea instrumentelor analitice și de politică, și prin preluarea celor mai bune standarde internaționale și europene în practicile naționale. UE a alocat 3 milioane de euro pentru acest program din Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA III).

La evenimentul de lansare organizat astăzi de Banca Centrală a Italiei, prim-viceguvernatorul Luigi Federico Signorini a reafirmat importanța cooperării tehnice internaționale drept instrument pentru dialogul instituțional, ce contribuie la construirea prosperității și a păcii. Semnificația strategică a acestui proiect în cadrul mai extins al aderării la UE este subliniată de scopul și de amploarea programului, fiind deosebit de relevantă în circumstanțele actuale caracterizate prin răspândirea provocărilor geopolitice, economice și financiare.

Reprezentantul Direcției Generale a Comisiei Europene pentru Vecinătate și Negocieri privind Extinderea, domnul Florian Hauser, a subliniat faptul că „programul reprezintă o contribuție importantă pentru îmbunătățirea guvernanței economice și consolidarea cadrului instituțional din Balcanii de Vest. Acesta sprijină procesul de pregătire a băncilor centrale din Balcanii de Vest pentru integrarea în cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale”. Doamna Alexandra Hachmeister, director general în cadrul Băncii Centrale a Germaniei, a evidențiat importanța obținerii unor rezultate durabile și relevanța consolidării relațiilor.

Pe parcursul următoarelor 36 de luni, Banca Centrală a Germaniei împreună cu băncile centrale partenere și cu BCE vor organiza un program regional intensiv de formare, pe aspecte cheie legate de activitatea băncilor centrale și de supraveghere. Programul de formare se va concentra în special pe domeniile privind lupta împotriva spălării banilor, supravegherea bancară, stabilitatea financiară, protecția consumatorilor de produse sau servicii financiare și incluziunea financiară, rezoluția bancară, comunicarea, piețele financiare, tehnologia informației, cercetarea în sfera politicii monetare, sistemele de plată, statisticile, integrarea în UE, politicile de guvernanță, contabilitatea și auditul intern. De asemenea, vor fi organizate trei ateliere de lucru pentru factorii de decizie pe tema politicilor în domeniile sistemelor de plată, gestionării numerarului și guvernanței. În plus, pe lângă evenimentele regionale de formare, programul va sprijini implementarea unor măsuri bilaterale specifice.

Programul este implementat de către Banca Centrală a Germaniei, în calitate de coordonator, în parteneriat cu băncile centrale naționale din Belgia, Bulgaria, Cehia, Grecia, Spania, Franța, Croația, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Olanda, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia și Slovacia. De asemenea, Banca Centrală Europeană va contribui la implementarea proiectului.