Comunicat de presă


Indicatori monetari - mai 2009

25.06.2009

Masa monetară în sens larg (M3) a fost la sfârşitul lunii mai 2009 de 177 301,3 milioane lei. Faţă de luna aprilie 2009 aceasta a crescut cu 0,5 la sută (0,5 la sută în termeni reali), iar în raport cu mai 2008 masa monetară a crescut cu 12,5 la sută (6,2 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 mai 2009
(mil. lei)
mai 2009/
apr.2009
(%)
mai 2009/
mai 2008
(%)
M1 (masa monetară în sens restrâns) 79 861,1 -0,8 -7,0
Numerar în circulaţie 24 154,2 -1,0 5,7
Depozite overnight ** 55 706,9 -0,7 -11,6
M2 (masa monetară intermediară) 176 617,5 0,5 12,1
M1 79 861,1 -0,8 -7,0
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 96 756,4 1,5 34,9
M3 (masa monetară în sens larg) 177 301,3 0,5 12,5
M2 176 617,5 0,5 12,1
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 683,8 22,7 1744,8

 * date provizorii
**conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 mai 2009
(mil. lei)
mai 2009/
apr.2009
(%)
mai 2009/
mai 2008
(%)
Masa monetară (M3) 177 301,3 0,5 12,5
Active externe nete** 10 758,0 -28,3 -47,4
Active interne nete*** 166 543,3 3,2 21,4

  * date provizorii
 ** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar. Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de valoare negociabile emise pe pieţele externe.
*** se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi. Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a scăzut în luna mai 2009 cu 0,7 la sută (-0,7 la sută în termeni reali) faţă de luna aprilie 2009, până la nivelul de 199 079,5 milioane lei. Creditul în lei s-a diminuat cu 0,8 la sută (-0,8 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a redus cu 0,7 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a scăzut cu 0,6 la sută). La 31 mai 2009, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 15,9 la sută (9,3 la sută în termeni reali) faţă de 31 mai 2008, pe seama majorării cu 4,5 la sută a componentei în lei (-1,4 la sută în termeni reali) şi cu 25,4 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimată în euro, creşterea creditului în valută a fost de 8,7 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 mai 2009
(mil. lei)
mai 2009/
apr.2009
(%)
mai 2009/
mai 2008
(%)
Credit neguvernamental (total) 199 079,5 -0,7 15,9
Credit neguvernamental în lei: 81 925,0 -0,8 4,5
- gospodării ale populaţiei 40 034,7 0,0 7,2
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 41 890,3 -1,6 2,1
Credit neguvernamental în valută: 117 154,5 -0,7 25,4
- gospodării ale populaţiei 59 865,3 -0,5 30,4
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 57 289,2 -0,9 20,5

*date provizorii

Creditul guvernamental1 a crescut în luna mai cu 4,4 la sută, până la 33 186,9 milioane lei. La 31 mai 2009, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 212,4 la sută (194,8 la sută în termeni reali) faţă de 31 mai 2008.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna mai cu 0,5 la sută faţă de luna aprilie 2009, până la nivelul de 155 367,6 milioane lei.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 mai 2009
(mil. lei)
mai 2009/
apr.2009
(%)
mai 2009/
mai 2008
(%)
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 155 367,6 0,5 13,1
Depozite în lei ale rezidenţilor: 99 156,0 1,3 10,1
- gospodării ale populaţiei 58 863,3 0,5 22,4
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 40 292,7 2,6 -4,0
Depozite în valută ale rezidenţilor: 56 211,6 -0,9 18,9
- gospodării ale populaţiei 32 648,5 0,1 17,2
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 23 563,1 -2,2 21,5

 * date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 0,5 la sută, până la 58 863,3 milioane lei. La 31 mai 2009, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 22,4 la sută (15,5 la sută în termeni reali) faţă de 31 mai 2008.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au crescut cu 2,6 la sută, până la 40 292,7 milioane lei. La 31 mai 2009, depozitele în lei ale persoanelor juridice au scăzut cu 4,0 la sută (-9,3 la sută în termeni reali) faţă de 31 mai 2008.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, s-au redus cu 0,9 la sută, până la nivelul de 56 211,6 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută au scăzut cu 0,8 la sută, până la 13 452,2 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 18,9 la sută (exprimată în euro, creşterea depozitelor în valută ale rezidenţilor a fost de 3,1 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 17,2 la sută (exprimată în euro, creşterea depozitelor în valută ale gospodăriilor populaţiei a fost de 1,5 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au majorat cu 21,5 la sută (exprimată în euro, creşterea depozitelor în valută ale rezidenţilor persoane juridice a fost de 5,3 la sută).


1 include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 5 092,5 milioane lei, precum şi titlurile de valoare negociabile emise de aceste sectoare instituţionale, în sumă de 28 094,4 milioane lei