Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-mai 2001

25.07.2001

La sfârşitul lunii mai 2001, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 1 197 milioane dolari, faţă de 538 milioane dolari în perioada similară a anului anterior. Această situaţie a fost rezultatul: (i) majorării cu 197 la sută a deficitului balanţei comerciale; (ii) reducerii cu 40 la sută a deficitului balanţei serviciilor; (iii) scăderii cu 23 la sută a deficitului balanţei veniturilor şi (iv) creşterii cu 10,7 la sută a excedentului transferurilor curente.

- milioane USD -
  ianuarie - mai 2000
ianuarie - mai 2001
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 5 053 5 591 -538 5 981 7 178 -1 197
A. Bunuri şi servicii 4 570 5 267 -697 5 352 6 775 -1 423
  a. Bunuri (export fob - import fob) 3 984 4 408 -424 4 678 5 937 -1 259
  b. Servicii 586 859 -273 674 838 -164
        - transport 235 251 -16 268 311 -43
        - turism 112 155 -43 90 149 -59
        - alte servicii 239 453 -214 316 378 -62
B. Venituri 97 245 -148 171 285 -114
C. Transferuri curente 386 79 307 458 118 340

Datoria externă a României a crescut în perioada ianuarie - mai 2001 cu 100 milioane dolari, cifrându-se, la 31 mai 2001, la 10 402 milioane dolari. Datoria externă pe termen mediu şi lung s-a majorat în această perioadă cu 1,1 la sută (până la nivelul de 10 048 milioane dolari), iar datoria pe termen scurt a scăzut cu 2 la sută (până la 354 milioane dolari).

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 31 mai 2001 un sold de 6 976 milioane dolari şi a reprezentat 69,4 la sută din datoria pe termen mediu şi lung (faţă de 69,3 la sută la 31 decembrie 2000). Datoria privată externă nu s-a modificat semnificativ în primele cinci luni ale anului 2001, situându-se la 31 mai la 2 297 milioane dolari.

Rata serviciului datoriei externe (calculată ca raport între serviciul datoriei externe şi exportul de bunuri şi servicii) a fost la 31 mai 2001 de 15,7 la sută, faţă de 19,8 la sută la sfârşitul anului 2000.