Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-octombrie 2000

29.12.2000

Pe primele zece luni ale anului contul curent a înregistrat un deficit de 682 milioane dolari, mai mic cu 12,7 la sută faţă de cel înregistrat în perioada similară a anului 1999. Această evoluţie s-a datorat, în ciuda majorării cu 22,2 la sută a deficitului balanţei comerciale, următorilor factori: (i) scăderea cu 28,5 la sută a deficitului balanţei serviciilor, (ii) reducerea cu 19,3 la sută a deficitului balanţei veniturilor şi (iii) creşterea cu 28,1 la sută a excedentului transferurilor curente.

  1999 (ianuarie - octombrie)) 2000 (ianuarie - octombrie))
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 8 901 9 682 -781 10 933 11 615 -682
A. Bunuri şi servicii 8 080 9 019 -939 9 935 10 981 -1046
  a. Bunuri (export fob - import fob) 6 912 7 651 -739 8 535 9 438 -903
  b. Servicii 1 168 1 368 -200 1 400 1 543 -143
        - transport 436 420 16 527 517 10
        - turism 217 296 -79 295 332 -37
        - alte servicii 515 652 -137 578 694 -116
B. Venituri 127 468 -341 193 468 -275
C. Transferuri curente 694 195 499 805 166 639

Deficitul contului curent înregistrat la 31 octombrie 2000 reprezintă 44,3 la sută din deficitul prognozat pentru întregul an, plasat (după revizuirile efectuate în luna septembrie) la 1 539 milioane dolari.

Datoria externă a României a cunoscut în perioada ianuarie - octombrie o creştere de 1,9 la sută şi a atins, la 31 octombrie 2000, nivelul de 9 221,7 milioane dolari. Datoria externă pe termen mediu şi lung s-a majorat în această perioadă cu 2,2 la sută (până la nivelul de 8859,4 milioane dolari), în timp ce datoria pe termen scurt a scăzut cu 6,0 la sută (cifrându-se la 362,3 milioane dolari).

Datoria publică şi public garantată a înregistrat la 31 octombrie 2000 un sold de 6 283,3 milioane dolari şi a reprezentat 70,9 la sută din datoria pe termen mediu şi lung (faţă de 71,3 la sută la 31 decembrie 1999). Datoria privată a crescut în primele zece luni ale anului cu 3,6 la sută şi s-a situat la 31 octombrie 2000 la 2 576,1 milioane dolari.

Rata serviciului datoriei externe (calculată ca raport între serviciul datoriei externe şi exportul de bunuri şi servicii) a fost la 31 octombrie 2000 de 17,8 la sută, comparativ cu 35,9 la sută la 31 decembrie 1999.