Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-septembrie 2000

21.11.2000

Pe primele nouă luni ale anului contul curent a înregistrat un deficit de 593 milioane dolari, mai mic cu 19,8 la sută faţă de cel înregistrat în perioada similară a anului 1999. Această evoluţie s-a datorat următorilor factori: (i) majorarea cu 16,3 la sută a deficitului balanţei comerciale, (ii) scăderea cu 35,6 la sută a deficitului balanţei serviciilor, (iii) reducerea cu 17,6 la sută a deficitului balanţei veniturilor şi (iv) creşterea cu 28,1 la sută a excedentului transferurilor curente.

  1999 (ianuarie - septembrie) 2000 (ianuarie - septembrie)
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 7 802 8 541 -739 9 714 1 0307 -593
A. Bunuri şi servicii 7 129 7 985 -856 8 856 9 739 -883
  a. Bunuri (export fob - import fob) 6 142 6 782 -640 7 627 8 371 -744
  b. Servicii 987 1 203 -216 1 229 1 368 -139
        - transport 380 374 6 463 460 3
        - turism 196 255 -59 261 283 -22
        - alte servicii 411 574 -163 505 625 -120
B. Venituri 115 422 -307 161 414 -253
C. Transferuri curente 558 134 424 697 154 543

Deficitul contului curent înregistrat la 30 septembrie 2000 reprezintă 38,5 la sută din deficitul prognozat pentru întregul an, cifrat (după revizuirile efectuate în luna septembrie) la 1 539 milioane dolari.

Datoria externă a României a cunoscut în perioada ianuarie - septembrie o creştere de 1,5 la sută şi a atins, la 30 septembrie 2000, nivelul de 9 153,4 milioane dolari. Datoria externă pe termen mediu şi lung s-a majorat în această perioadă cu 1,8 la sută (până la nivelul de 8 786,5 milioane dolari), în timp ce datoria pe termen scurt a scăzut cu 4,8 la sută (cifrându-se la 366,9 milioane dolari).

Datoria publică şi public garantată a înregistrat la 30 septembrie 2000 un sold de 6 262,6 milioane dolari şi a reprezentat 71,3 la sută din datoria pe termen mediu şi lung (faţă de 71,6 la sută la 31 decembrie 1999). Datoria privată a crescut în primele nouă luni ale anului cu 3 la sută şi s-a cifrat la 30 septembrie 2000 la 2 523,9 milioane dolari.

Rata serviciului datoriei externe (calculată ca raport între serviciul datoriei externe şi exportul de bunuri şi servicii) a fost la 30 septembrie 2000 de 17,9 la sută, comparativ cu 35,9 la sută la 31 decembrie 1999.