Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-august 2000

20.10.2000

În perioada ianuarie - august 2000, contul curent a înregistrat un deficit de 571 milioane dolari, în scădere cu 24,3 la sută faţă de cel înregistrat în perioada similară a anului 1999. Această evoluţie s-a datorat în principal următorilor factori: (i) majorarea cu 3,7 la sută a deficitului balanţei comerciale, (ii) scăderea cu 33,7 la sută a deficitului balanţei serviciilor şi (iii) creşterea cu 37,0 la sută a excedentului transferurilor curente.

  1999 (ianuarie - august) 2000 (ianuarie - august)
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 6 843 7 597 -754 8 532 9 103 -571
A. Bunuri şi servicii 6 216 7 063 -847 7 776 8 578 -802
  a. Bunuri (export fob - import fob) 5 363 6 005 -642 6 723 7 389 -666
  b. Servicii 853 1 058 -205 1 053 1 189 -136
        - transport 330 336 -6 406 407 -1
        - turism 168 218 -50 220 231 -11
        - alte servicii 355 504 -149 427 551 -124
B. Venituri 107 363 -256 142 389 -247
C. Transferuri curente 520 171 349 614 136 478

Deficitul contului curent înregistrat în primele 8 luni ale anului reprezintă 40,8 la sută din deficitul prognozat pentru întregul an, cifrat la 1 400 milioane dolari.

Datoria externă* a României a cunoscut în primele 8 luni ale anului o creştere de 1,2 la sută şi a atins, la 31 august 2000, nivelul de 9 101,5 milioane dolari. Datoria externă pe termen mediu şi lung s-a majorat în această perioadă cu 1,7 la sută (până la nivelul de 8 752,4 milioane dolari), în timp ce datoria pe termen scurt a scăzut cu 9,4 la sută (cifrându-se la 349,1 milioane dolari).

Datoria publică şi public garantată a înregistrat la 31 august 2000 un sold de 6 297,8 milioane dolari şi a reprezentat 72,0 la sută din datoria pe termen mediu şi lung (faţă de 71,8 la sută la 31 decembrie 1999). Soldul datoriei private a rămas practic nemodificat faţă de sfârşitul anului 1999 şi s-a cifrat la 2 454,6 milioane dolari.

Rata serviciului datoriei externe (calculată ca raport între serviciul datoriei externe şi exportul de bunuri şi servicii) era la 31 august 2000 de 19,1 la sută, comparativ cu 35,9 la sută la 31 decembrie 1999.