Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-iulie 2000

14.09.2000

În primele 7 luni ale anului, contul curent a înregistrat un deficit de 523 milioane dolari, în scădere cu 38,8 la sută faţă de cel înregistrat în perioada similară a anului 1999. Acesta s-a realizat pe seama diminuării cu 11,6 la sută a deficitului balanţei comerciale şi a majorării cu 87,2 la sută a excedentului transferurilor curente.

  1999 2000
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 5 854 6 709 -855 7 397 7 920 -523
A. Bunuri şi servicii 5 371 6 223 -852 6 718 7 471 -753
  a. Bunuri (export fob - import fob) 4 634 5 296 -662 5 836 6 433 -597
  b. Servicii 737 927 -190 882 1 038 -156
        - transport 282 299 -17 358 363 -5
        - turism 139 188 -49 169 200 -31
        - alte servicii 316 440 -124 355 475 -120
B. Venituri 98 336 -238 122 332 -210
C. Transferuri curente 385 150 235 557 117 440

Deficitul contului curent înregistrat în primele 7 luni ale anului reprezintă 37,4 din deficitul prognozat pentru întregul an, cifrat la 1 400 milioane dolari.

Datoria externă a României a cunoscut în primele 6 luni ale anului o creştere de 1,1 la sută şi a atins nivelul de 8 953,4 milioane dolari. Datoria externă pe termen mediu şi lung s-a majorat în această perioadă cu 1,8 la sută (până la nivelul de 8 626,8 milioane dolari), în timp ce datoria pe termen scurt a scăzut cu 15,2 la sută (cifrându-se la 326,6 milioane dolari).

Datoria publică şi public garantată a înregistrat la 30 iunie 2000 un sold de 6 228,2 milioane dolari şi a reprezentat 72,2 la sută din datoria pe termen mediu şi lung (faţă de 71,8 la sută la 31 decembrie 1999). Soldul datoriei private a rămas practic nemodificat faţă de sfârşitul anului 1999 şi s-a cifrat la 2 398,6 milioane dolari.

Rata serviciului datoriei externe(calculată ca raport între serviciul datoriei externe şi exportul de bunuri şi servicii) era la 30 iunie 2000 de 22,7 la sută, comparativ cu 35,9 la sută la sfârşitul anului 1999.