Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-martie 2002

07.06.2002

La sfârşitul lunii martie 2002, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 286 milioane dolari, faţă de 405 milioane dolari în perioada similară a anului anterior. Această situaţie a fost în principal rezultatul evoluţiei următorilor factori: (i) înregistrarea unui deficit al balanţei comerciale de 482 milioane dolari; (ii) înregistrarea unui surplus de 299 milioane dolari la transferuri curente.

- milioane USD -
  ianuarie - martie 2001 ianuarie - martie 2002
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 3 689 4 094 -405 3 729 4 015 -286
A. Bunuri şi servicii 3 315 3 877 -562 3 316 3 843 -527
  a. Bunuri (export fob - import fob) 2 873 3 409 -536 2 897 3 379 -482
  b. Servicii 442 468 -26 419 464 -45
        - transport 201 178 23 178 182 -4
        - turism 67 93 -26 60 73 -13
        - alte servicii 174 197 -23 181 209 -28
B. Venituri 93 134 -41 78 136 -58
C. Transferuri curente 281 83 198 335 36 299

Datoria externă pe termen mediu şi lung s-a majorat cu 0,5 la sută faţă de luna decembrie 2001 şi s-a cifrat la sfârşitul lunii martie a 11 617 milioane dolari.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 31 martie 2002 un sold de 7 713 milioane dolari şi a reprezentat 66,4 la sută din datoria pe termen mediu şi lung (faţă de 66,6 la sută la 31 decembrie 2001). Datoria privată externă a crescut în primul trimestru cu 1,0 la sută, situându-se la 31 martie la 3 904 milioane dolari.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung la 31 martie 2002
(mil.USD, date provizorii)
Elemente de datorie Sold la 31.12.2001 Sold la 31.03.2002 Serviciul datoriei
I. Datorie publică 4 984 4 987 112
II. Datorie public garantată 2 712 2 726 225
III. Datorie privată 3 867 3 904 128
Total datorie externă 11 563 11 617 465

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung a fost la 31 martie 2002 de 14,0 la sută, faţă de 18,4 la sută la sfârşitul anului 2001.

Gradul de acoperire a crescut de la 3,9 luni de import la sfârşitul anului 2001 la 4,2 luni de import la sfârşitul lunii martie 2002