Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-aprilie 2003

24.06.2003

La sfârşitul lunii aprilie 2003, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 564 milioane euro, cu 3,9 la sută mai mare decât cel înregistrat în perioada similară a anului anterior.

- milioane euro -
  Ianuarie - Aprilie 2002 Ianuarie - Aprilie 2003
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 5 882 6 425 -543 6 396 6 960 -564
A. Bunuri şi servicii 5 227 6 072 -845 5 741 6 557 -816
  a. Bunuri (export fob - import fob) 4 492 5 287 -795 4 958 5 761 -803
  b. Servicii 735 785 -50 783 796 -13
        - transport 314 282 32 329 301 28
        - turism 93 116 -23 100 112 -12
        - alte servicii 328 387 -59 354 383 -29
B. Venituri 121 286 -165 114 299 -185
C. Transferuri curente 534 67 467 541 104 437

Datoria externă pe termen mediu şi lung s-a diminuat cu 0,9 la sută faţă de luna decembrie 2002 şi s-a cifrat la sfârşitul lunii aprilie la 14 381 milioane euro.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 30 aprilie 2003 un sold de 9 070 milioane euro şi a reprezentat 63,1 la sută din datoria pe termen mediu şi lung (faţă de 63,2 la sută la 31 decembrie 2002). Datoria privată externă s-a diminuat faţă de luna decembrie 2002 cu 0,6 la sută, situându-se la 30 aprilie la 5 311 milioane euro.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung la 30 Aprilie 2003
- milioane euro, date provizorii -
Elemente de datorie Sold la 31.12.2002 Sold la 30.04.2003 Serviciul datoriei 1.01-30.04.2003
I. Datorie publică 6 039 5 989 140
II. Datorie public garantată 3 134 3 081 328
III. Datorie privată 5 345 5 311 340
Total datorie externă 14 518 14 381 808

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung a fost la 30 aprilie 2003 de 17,3 la sută, faţă de 21,4 la sută la sfârşitul anului 2002.

Gradul de acoperire a scăzut de la 4,2 luni de import la sfârşitul anului 2002 la 4,1 luni de import la sfârşitul lunii aprilie 2003.