Comunicat de presă


Rezervele internaţionale – mai 2022

02.06.2022

La 31 mai 2022, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 40.920 milioane euro, față de 40.501 milioane euro la 30 aprilie 2022.

În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni:

  • Intrări de 3.756 milioane euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor (inclusiv suma rezultată din emisiunile de euroobligațiuni ale Ministerului Finanțelor în valoare nominală de 1.750 milioane dolari americani); alimentarea contului Comisiei Europene și altele;
  • Ieşiri de 3.337 milioane euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; plăți de rate și dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută și altele.

Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 5.741 milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 mai 2022 au fost de 46.661 milioane euro, faţă de 46.533 milioane euro la 30 aprilie 2022.

Plăţile scadente în luna iunie 2022 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor, însumează circa 95 milioane euro.

Notă:

Seriile cronologice aferente rezervelor internaționale (disponibile începând din aprilie 2005) pot fi accesate în diferite formate (html, xls, xml și csv) în cadrul Bazei de date interactivă.

Următorul comunicat de presă va fi publicat pe 1 iulie 2022. Calendar de diseminare: https://www.bnr.ro/Calendar-984.aspx

Arhiva comunicatelor de presă: https://www.bnr.ro/Rezervele-internationale-4149.aspx.