Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă în perioada ianuarie-aprilie 2009

17.06.2009

În perioada 1.01 - 30.04.2009 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 1182 milioane euro, în scădere cu 78,9 la sută în raport cu aceeaşi perioadă din anul 2008. Influenţa determinantă asupra reducerii soldului contului curent a avut-o deficitul balanţei comerciale, care a însumat 1970 milioane euro, în scădere cu 66,5 la sută faţă de perioada ianuarie - aprilie 2008.

- milioane euro -
  Ianuarie-Aprilie 2008* Ianuarie-Aprilie 2009**
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 17 016 22 614 -5 598 13 963 15 145 -1 182
A. Bunuri şi servicii 13 525 19 158 -5 633 11 128 12 988 -1 860
a. Bunuri (export fob - import fob)*** 10 915 16 790 -5 875 8 704 10 674 -1 970
b. Servicii 2 610 2 368 242 2 424 2 314 110
- transport 773 861 -88 738 584 154
- turism - călătorii 390 346 44 278 365 -87
- alte servicii 1 447 1 161 286 1 408 1 365 43
B. Venituri 717 2 385 -1 668 412 1 265 -853
C. Transferuri curente 2 774 1 071 1 703 2 423 892 1 531

  * date revizuite 
 ** date provizorii
*** Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică (INS). Importurile FOB sunt calculate pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0834 determinat de INS.

Deficitul contului curent în perioada ianuarie - aprilie 2009 a fost finanţat integral prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România (faţă de 66 la sută în perioada ianuarie - aprilie 2008), care au înregistrat 2055 milioane euro (comparativ cu 3695 milioane euro în primele patru luni ale anului 2008). În perioada ianuarie - aprilie 2009, din cele 2055 milioane euro, participaţiile la capital au reprezentat 51,2 la sută, creditele intra-grup1 40,0 la sută şi profitul reinvestit 8,8 la sută.

Datoria externă pe termen mediu şi lung a înregistrat la 30 aprilie 2009 nivelul de 51640 milioane euro (72,0 la sută din total datorie externă), în creştere cu 1,6 la sută faţă de 31 decembrie 2008.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 aprilie 2009 nivelul de 20115 milioane euro (28,0 la sută din total datorie externă), în scădere cu 9,4 la sută faţă de 31 decembrie 2008.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 30 aprilie 2009 un sold de 10586 milioane euro (14,8 la sută din total datorie externă), în scădere cu 1,3 la sută faţă de 31 decembrie 2008.

Datoria externă negarantată public a însumat 35689 milioane euro la 30 aprilie 2009 (49,7 la sută din total datorie externă), fiind cu 3,4 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2008.

Datoria externă a României la 30 aprilie 2009*
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie - aprilie 2009
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe
în perioada
ianuarie-aprilie 2009p
Sold la 31.12.2008r Sold la 30.04.2009p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 50 804 51 640 3 119
I.1. Datorie publică directăa) 9 000 8 898 323
I.2. Datorie public garantatăb) 1 720 1 688 116
I.3. Datorie negarantată public 34 517 35 689 2 004
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 5 567 5 365 676e
II. Datorie externă pe termen scurt 22 200 20 115 12 722e
Total datorie externă (I+II) 73 004 71 755 15 841

*) Soldul datoriei externe este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi neajunsă la scadenţă).
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică
r - date revizuite
p - date provizorii
e - date estimate

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung2 a fost 28,0 la sută în perioada ianuarie - aprilie 2009, comparativ cu 29,3 la sută în anul 2008.

Gradul de acoperire3 a fost 8,4 luni de importuri de bunuri şi servicii la 30 aprilie 2009, faţă de 5,7 luni la 31 decembrie 2008.