Comunicat de presă


Sondajul de investiții al BEI 2021 (EIBIS) arată o redresare în curs a firmelor din România după șocul economic al pandemiei COVID-19

23.02.2022

Rezultatele Sondajului de investiții al BEI 2021 (EIBIS) au fost prezentate astăzi în conferința online „Măsurile de sprijin și noua normalitate: cât de bine poziționate sunt firmele românești?”, organizată de Banca Națională a României (BNR) și Banca Europeană de Investiții (BEI).

Cele mai importante concluzii ale sondajului anual sunt următoarele:

  • Covid-19 a fost un șoc economic masiv, dar a fost contracarat cu un răspuns impresionant de măsuri de sprijin. Economia românească a dat dovadă de rezistență, iar redresarea este în curs.
  • Măsurile de sprijin guvernamentale au fost cruciale pentru susținerea activității de investiții. Rezultatele BEI arată că 65% dintre firmele românești au primit sprijin financiar pentru contracararea efectelor pandemiei (media UE: 56%).
  • Firmele românești au în față provocarea de a se adapta la noua normalitate, de a face față decalajelor preexistente și de a evita ca redresarea asimetrică să creeze noi decalaje atât în România cât și în UE.
  • Multe firme românești sunt conștiente de provocările și schimbările în curs, dar, pentru a debloca investițiile, este esențială găsirea de soluții la probleme precum incertitudinea cu privire la viitor, lipsa competențelor adecvate ale forței de muncă și accesul dificil la finanțare.
  • Sprijinul acordat în cadrul Facilității de Redresare și Reziliență al UE reprezintă o oportunitate unică de a stimula investițiile. Folosirea adecvată a acestor surse de finanțare va fi esențială.
  • BEI are rolul de a contribui la finanțarea investițiilor în scopul creșterii durabile, având în vedere impactul considerabil pe care l-a avut pandemia, provocările structurale persistente și nevoile de finanțare sesizate.

Sondajul de investiții BEI 2021 (EIBIS) evidențiază amploarea șocului economic masiv și răspunsul politicilor de sprijin guvernamental. Economia românească a arătat rezistență, iar redresarea este acum în plină desfășurare, răspunsul politic ferm fiind esențial pentru sprijinirea activității investiționale.

Debora Revoltella, directorul Departamentului Economie al BEI, a prezentat noile rezultate ale Sondajului de investiții, care, împreună cu Raportul de Investiții BEI, oferă o imagine de ansamblu asupra dinamicii ciclice și structurale a investițiilor și finanțării acestora în Europa.

Vicepreședintele BEI, Christian Kettel Thomsen, a comentat: „Sondajul, care este realizat în Europa, inclusiv în România, oferă Grupului Băncii Europene de Investiții un instrument pentru implementarea politicilor economice potrivite ajutându-ne să înțelegem barierele structurale ale investițiilor, efectele crizei asupra firmelor și cum putem sprijini redresarea, armonizând interesele diferite ale gospodăriilor, firmelor și sectoarelor economice. Pe lângă redresare, durabilitatea pe termen lung ar trebui să fie ținta noastră comună. În calitate de bancă - cheie a UE în eforturile de combatere a schimbărilor climatice, Grupul BEI este partenerul României în sprijinirea trecerii țării către o economie verde și digitală. Complementarea dintre finanțarea tradițională, prin credite, și soluțiile alternative, cum ar fi investiții de capital de risc pentru startup-uri și scaleup-uri, este, de asemenea, un instrument investițional esențial prin care ajutăm procesul de tranziție.”

Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a declarat: „Sondajul de investiții al BEI arată că firmele românești au devenit mai optimiste în 2021, mai multe firme așteptându-se să majoreze investițiile decât să le reducă. Ne bucurăm să auzim asta, cu toate că suntem conștienți de eforturile suplimentare pe care România trebuie să le depună în mai multe domenii. Este cazul unor domenii precum inovarea sau accesul la finanțare. Cu toate acestea, suntem bucuroși să vedem că o mare parte a firmelor din România au investit deja sau intenționează să investească pentru abordarea impactului schimbărilor climatice, peste media la nivelul UE.”

Conferința a găzduit o dezbatere mai amplă despre nevoile și prioritățile de investiții ale României în vremurile de pandemie și de tranziție către o economie inteligentă și verde și despre disponibilitatea surselor de finanțare pentru investiții, în special utilizarea Facilității de Redresare și Reziliență a UE, împreună cu noul Buget pe termen lung al UE. Discuția s-a concentrat, de asemenea, pe pregătirea și adaptabilitatea firmelor la noua realitate prin implementarea tehnologiilor digitale cheie menite a le susține reziliența și competitivitatea în perspectivă. Pe lângă finanțarea tradițională prin creditare, care a oferit lichiditatea crucială în timpul pandemiei în întreaga Europa, a fost evidențiată importanța oferirii capitalului de risc în faza de redresare a corporațiilor și finanțării pe termen lung a inovației și noilor tehnologii. Mai mult, s-a discutat despre poziționarea economiei românești în regiune, stadiul ei de dezvoltare, pașii de urmat pentru trecerea la economia verde și rolul sectorului financiar în acest proces.

EIBIS pentru România arată că firmele românești au devenit mai optimiste în 2021. În timp ce în ultimul exercițiu financiar, ponderea firmelor care investiseră a scăzut ca urmare a șocului pandemic, noile rezultate arată că acum mai multe firme se așteaptă să crească decât să scadă investiția. În privința schimbărilor pe termen scurt generate de pandemie, digitalizarea s-a impus, aproape jumătate dintre firme (45%) făcând investiții în acest sens. În plus, COVID-19 va avea incontestabil un impact pe termen lung asupra nevoilor și priorităților de investiții, 49% dintre firme dorind să continue acest proces. Incertitudinea cu privire la viitor rămâne cel mai invocat obstacol, pe termen lung, în calea investițiilor (80%), urmat de disponibilitatea limitată a personalului calificat (73%).

Lipsa de acces la finanțare se menține, de asemenea, îngrijorătoare. Mai multe firme, în comparație cu cele din Uniunea Europeană, o consideră o piedică, iar 12% dintre ele pot fi considerate dependente de finanțare externă. Procentul este cu mult peste media UE (5%) și indică o tendință de lungă durată.

Ca urmare a pierderilor provocate de pandemie, coroborate cu măsurile de sprijin în forma creditelor garantate, mai mult de un sfert dintre firmele românești și-au crescut gradul de îndatorare (28%; UE: 16%), în timp ce infuzia de capital a fost făcută, în mare parte, de proprietarii companiilor (13%; UE: 5%).

„Într-un astfel de mediu, investițiile publice vor fi cheia pentru a stimula redresarea economică și pentru a cataliza investiții private noi. Utilizarea fondurilor in cadrul Facilității de Redresare și Reziliență al UE va fi esențială pentru a îndruma tranziția către o economie mai digitală și mai verde în România și în întreaga UE. În plus, companiile vor avea nevoie de infuzii noi de capital pentru îmbunătățirea sănătății financiare și pentru o bază solidă de creștere”, a spus Debora Revoltella, director al Departamentului de Economie al BEI.

Firmele românești simt impactul schimbărilor climatice și majoritatea (72%) raportează că fenomenele meteorologice au un impact asupra afacerii lor, cu mult peste media UE (58%). Firmele încep să internalizeze riscurile tranziției la zero emisii de carbon. Un procent apropiat fața de media UE consideră tranziția la noile standarde climatice mai degrabă ca un risc decât o oportunitate pentru afacerea lor în următorii cinci ani (27% și, respectiv, 20%). Sondajul realizat în Romania prezintă informații obținute în urma interviurilor cu reprezentanți ai unui număr de 480 de firme românești, efectuate în perioada martie-iulie 2021. Rezultatele referitoare la România fac parte din Sondajul Grupului BEI privind investițiile (EIBIS), publicat anual, începând din 2016, în care figurează aproximativ 13.500 de firme din Uniunea Europeană, Regatul Unit și Statele Unite ale Americii.

Informații generale

Banca Europeană de Investiții (BEI) este instituția de creditare a Uniunii Europene și este deținută de statele membre. Banca pune la dispoziție finanțare pe termen lung pentru investiții solide care contribuie la atingerea obiectivelor politicilor UE.