Comunicat de presă


Comunicat de presă referitor la Ghidul Autorității Bancare Europene privind indicatorii planului de redresare – EBA/GL/2021/11

16.02.2022

Ghidul Autorității Bancare Europene privind indicatorii planului de redresare (EBA/GL/2021/011) se adresează instituțiilor de credit și autorităților competente și abrogă Ghidul EBA/GL/2015/02.

Ghidul precizează lista minimă a indicatorilor cantitativi și calitativi ai planului de redresare, mecanismele adecvate pentru monitorizarea periodică a acestor indicatori, etapele în care pot fi luate măsurile menționate în planurile de redresare, acțiunile care trebuie întreprinse în legătură cu acești indicatori și condițiile pe care fiecare categorie de indicatori trebuie să le îndeplinească.

Versiunea în limba română este disponibilă la adresa:
Ghid privind indicatorii planului de redresare

Versiunea în limba engleză poate fi accesată la adresa:
Guidelines on recovery plan indicators under Article 9 of Directive 2014/59/EU

Ghidul este luat în considerare în activitatea de supraveghere desfășurată de Banca Națională a României.