Comunicat de presă


Comunicat de presă referitor la Ghidul Autorității Bancare Europene privind gestionarea riscului de rată a dobânzii asociat activităților din afara portofoliului de tranzacționare - EBA/GL/2018/02

15.02.2022

Ghidul Autorității Bancare Europene privind gestionarea riscului de rată a dobânzii asociat activităților din afara portofoliului de tranzacționare- EBA/GL/2018/02 este elaborat cu scopul îmbunătățirii cadrului de administrare a riscului de rată a dobânzii asociat activităților din afara portofoliului de tranzacționare (IRRBB) și prezintă: (i) sistemele și mecanismele care urmează să fie puse în aplicare de către instituțiile de credit pentru identificarea, evaluarea și gestionarea riscului IRRBB, (ii) așteptările generale privind identificarea și gestionarea riscului de marjă de credit asociat activităților din afara portofoliului de tranzacționare și (iii) testele pentru detectarea valorilor extreme rezultate ca urmare a unor modificări bruște și neașteptate ale ratei dobânzii.

Versiunea în limba română este disponibilă la adresa:
Ghid privind gestionarea riscului de rată a dobânzii asociat activităților din afara portofoliului de tranzacționare

Versiunea în limba engleză poate fi accesată la adresa:
Guidelines on the management of interest rate risk arising from non-trading book activities

Ghidul este luat în considerare în activitatea de supraveghere desfășurată de Banca Națională a României.