Comunicat de presă


Comunicat referitor la Ghidul Autorității Bancare Europene privind stabilirea criteriilor de evaluare a cazurilor excepționale în care instituțiile depășesc limitele expunerilor mari prevăzute la articolul 395 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum și timpul necesar și măsurile pentru redresarea în vederea respectării cerințelor în temeiul articolului 396 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 – EBA/GL/2021/09

30.12.2021

Ghidul Autorității Bancare Europene privind stabilirea criteriilor de evaluare a cazurilor excepționale în care instituțiile depășesc limitele expunerilor mari prevăzute la articolul 395 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum și timpul necesar și măsurile pentru redresarea în vederea respectării cerințelor în temeiul articolului 396 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (EBA/GL/2021/09) stabilește informațiile suplimentare care trebuie furnizate autorității competente de către instituțiile de credit când se raportează încălcarea limitei expunerilor mari și definește criteriile utilizate de autoritățile competente în evaluarea cazurilor excepționale de încălcare a acestor limite, timpul necesar și măsurile pentru redresarea în vederea respectării limitelor respective.

Versiunea în limba română este disponibilă la adresa:
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/EBA-GL-2021-09%20GL%20on%20large%20exposure%20breaches/Translations/1023307/GLs%20on%20LE%20Breaches%20and%20Time%20Measures%20to%20Return%20to%20Compliance_RO_COR.pdf

Versiunea în limba engleză poate fi accesată la adresa:
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/EBA-GL-2021-09%20GL%20on%20large%20exposure%20breaches/1019615/Final%20Report%20on%20Guidelines%20on%20large%20exposures%20breaches%20and%20time%20and%20measures%20to%20return%20to%20compliance.pdf

Ghidul este luat în considerare în activitatea de supraveghere desfășurată de Banca Națională a României.