Comunicat de presă


Indicatori monetari – august 2021

23.09.2021

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârșitul lunii august 2021 un sold de 533 282,4 milioane lei. Aceasta a crescut cu 1,5 la sută (1,3 la sută în termeni reali1) față de luna iulie 2021, iar în raport cu august 2020 s-a majorat cu 17,8 la sută (11,9 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 august 2021
(mil. lei)
aug. 2021/
iul. 2021
%
aug. 2021/
aug. 2020
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 379 722,4 1,6 23,7
Numerar în circulaţie ** 95 004,5 0,5 13,2
Depozite overnight *** 284 717,9 1,9 27,7
M2 (masa monetară intermediară) 533 282,4 1,5 17,8
M1 379 722,4 1,6 23,7
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 153 560,0 1,5 5,3
M3 (masa monetară în sens larg) 533 282,4 1,5 17,8
M2 533 282,4 1,5 17,8
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de piaţă monetară emise, titluri de natura datoriei emise cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 0,0 0,0 0,0

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 august 2021
(mil. lei)
aug. 2021/
iul. 2021
%
aug. 2021/
aug. 2020
%
Masa monetară (M3) 533 282,4 1,5 17,8
Active externe nete** 249 499,9 1,4 12,4
Active interne nete*** 283 782,5 1,6 22,9

* date provizorii
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de natura datoriei deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de natura datoriei emise pe pieţele externe. Începând cu decembrie 2014, conform noilor standarde statistice internaţionale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasive externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de natura datoriei deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna august 2021 cu 1,0 la sută față de iulie 2021 (0,8 la sută în termeni reali), până la nivelul de 309 691,2 milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 71,3 la sută în volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 1,3 la sută, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 28,7 la sută în totalul creditului neguvernamental, a crescut cu 0,3 la sută ( -0,03 la sută când indicatorul este exprimat în euro).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 12,8 la sută (7,2 la sută în termeni reali), pe seama creșterii cu 17,5 la sută a componentei în lei (11,6 la sută în termeni reali) și a majorării cu 2,7 la sută a componentei în valută exprimată în lei (0,7 la sută dacă indicatorul este exprimat în euro).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 august 2021
(mil. lei)
aug. 2021/
iul. 2021
%
aug. 2021/
aug. 2020
%
Credit neguvernamental (total) ** 309 691,2 1,0 12,8
Credit neguvernamental în lei: 220 725,0 1,3 17,5
- gospodăriile populaţiei 132 007,9 1,6 14,6
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 88 717,1 0,8 22,1
Credit neguvernamental în valută: 88 966,3 0,3 2,7
- gospodăriile populaţiei 28 844,7 -0,9 -11,0
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 60 121,5 0,9 10,9

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental2 a crescut în luna august 2021 cu 0,5 la sută față de luna iulie 2021, până la 160 434,0 milioane lei. În raport cu august 2020, acesta a crescut cu 18,0 la sută (12,1 la sută în termeni reali).

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna august 2021 cu 1,7 la sută față de luna anterioară, până la nivelul de 449 906,6 milioane lei și cu 15,5 la sută (9,7 la sută în termeni reali) față de august 2020.

Depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 64,8 la sută în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 1,9 la sută față de luna iulie 2021, până la 291 692,5 milioane lei și cu 16,1 la sută (10,3 la sută în termeni reali) față de august 2020.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 august 2021
(mil. lei)
aug. 2021/
iul. 2021
%
aug. 2021/
aug. 2020
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 449 906,6 1,7 15,5
Depozite în lei ale rezidenţilor: 291 692,5 1,9 16,1
- gospodăriile populaţiei 158 345,1 -0,2 12,6
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 133 347,4 4,7 20,6
Depozite în valută ale rezidenţilor: 158 214,1 1,3 14,2
- gospodăriile populaţiei 113 144,1 1,2 12,9
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 45 070,0 1,6 17,6

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au scăzut cu 0,2 la sută față de luna anterioară, până la 158 345,1 milioane lei, iar față de luna august 2020 au înregistrat o creștere de 12,6 la sută (7,0 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au crescut cu 4,7 la sută (până la 133 347,4 milioane lei) față de luna precedentă și cu 20,6 la sută (14,6 la sută în termeni reali) față de luna august 2020.

Depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, reprezentând 35,2 la sută în volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali, s-au majorat cu 1,3 la sută față de luna iulie 2021, ajungând până la nivelul de 158 214,1 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 1,0 la sută, până la 32 060,9 milioane euro). Comparativ cu luna august 2020, indicatorul a crescut cu 14,2 la sută, exprimat în lei și cu 12,1 la sută, dacă este exprimat în euro.

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei, au crescut cu 1,2 la sută față de luna iulie 2021, până la 113 144,1 milioane lei; exprimate în euro, acestea au crescut cu 0,9 la sută. Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 12,9 la sută (10,8 la sută, dacă indicatorul este exprimat în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au crescut cu 1,6 la sută față de luna iulie 2021, până la 45 070,0 milioane lei (1,2 la sută când indicatorul este exprimat în euro). Comparativ cu august 2020, acest indicator, exprimat în lei, s-a majorat cu 17,6 la sută (dacă este exprimat în euro, creșterea a fost de 15,4 la sută).

1 Conform Comunicatului de presă nr. 231 din 10 septembrie 2021, emis de INS, indicele prețurilor de consum în luna august 2021 a fost de 100,24 față de iulie 2021 și 105,25 față de august 2020.
2 Include creditul acordat administrațiilor publice (administrația centrală, administrațiile locale, administrațiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 11 422,5 milioane lei, precum și titlurile de natura datoriei deținute, emise de aceste sectoare instituționale în sumă de 149 011,5 milioane lei (solduri la 31 august 2021).

Notă:

În bilanţurile monetare ale instituţiilor financiare monetare dobânda de încasat/de plătit aferentă activelor şi pasivelor financiare, acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă se înregistrează la poziţia alte active/alte pasive.

Datele pentru elaborarea indicatorilor monetari sunt raportate conform Regulamentului BNR nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I, Capitolele I şi II.

Datele statistice au caracter provizoriu și pot fi supuse unor revizuiri periodice. Seriile cronologice aferente statisticilor monetare (disponibile începând din ianuarie 2007) pot fi accesate în diferite formate (html, xls, xml și csv) în cadrul Bazei de date interactivă. Seriile de date statistice cuprinzând agregatele monetare şi creditul neguvernamental exprimate ca pondere în PIB pot fi accesate aici.

Următorul comunicat de presă, referitor la indicatorii monetari în luna august 2021, va apărea la data de 25 octombrie 2021.

Arhiva comunicatelor de presă: https://www.bnr.ro/Indicatori-monetari-4151.aspx.