Comunicat de presă


Comunicat referitor la Ghidul Autorității Bancare Europene privind administrarea expunerilor neperformante și restructurate – EBA/GL/2018/06

30.10.2019

Ghidul Autorității Bancare Europene privind administrarea expunerilor neperformante și restructurate stabilește practici uniforme pentru instituțiile de credit cu privire la administrarea eficientă a expunerilor neperformante (NPE – non-performing exposures) și restructurate (FBE – forborne exposures) și reducerea sustenabilă a acestora.

Secțiunea 10 a Ghidului - „Supravegherea administrării NPE-urilor și a FBE-urilor” se adresează autorităților competente, astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (2) litera (i) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, cu privire la monitorizarea de către respectivele autorități, în contextul procesului de supraveghere și evaluare, a strategiilor instituțiilor de credit privind expunerile neperformante și restructurate.

Versiunea în limba română poate fi accesată aici.

Versiunea în limba engleză poate fi accesată aici.