Comunicat de presă


Indicatori monetari – iulie 2021

24.08.2021

Masa monetară în sens larg (M3) ) a înregistrat la sfârşitul lunii iulie 2021 un sold de 525 187,0 milioane lei. Aceasta a crescut cu 1,1 la sută (0,1 la sută în termeni reali1) faţă de luna iunie 2021, iar în raport cu iulie 2020 s-a majorat cu 17,7 la sută (12,2 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 iulie 2021
(mil. lei)
iul. 2021/
iun. 2021
%
iul. 2021/
iul. 2020
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 373 857,0 1,9 24,1
Numerar în circulaţie ** 94 494,7 1,8 13,7
Depozite overnight *** 279 362,3 2,0 28,1
M2 (masa monetară intermediară) 525 187,0 1,1 17,7
M1 373 857,0 1,9 24,1
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 151 329,9 -0,9 4,5
M3 (masa monetară în sens larg) 525 187,0 1,1 17,7
M2 525 187,0 1,1 17,7
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de piaţă monetară emise, titluri de natura datoriei emise cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 0,0 0,0 0,0

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 iulie 2021
(mil. lei)
iul. 2021/
iun. 2021
%
iul. 2021/
iul. 2020
%
Masa monetară (M3) 525 187,0 1,1 17,7
Active externe nete** 245 960,1 8,0 11,8
Active interne nete*** 279 226,9 -4,3 23,5

* date provizorii
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de natura datoriei deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de natura datoriei emise pe pieţele externe. Începând cu decembrie 2014, conform noilor standarde statistice internaţionale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasive externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de natura datoriei deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna iulie 2021 cu 2,1 la sută faţă de iunie 2021 (1,1 la sută în termeni reali), până la nivelul de 306 590,0 milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 71,1 la sută în volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 2,0 la sută, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 28,9 la sută în totalul creditului neguvernamental, a crescut cu 2,3 la sută (2,5 la sută când indicatorul este exprimat în euro).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 12,6 la sută (7,3 la sută în termeni reali), pe seama creșterii cu 17,4 la sută a componentei în lei (11,9 la sută în termeni reali) şi a majorării cu 2,5 la sută a componentei în valută exprimată în lei (creșterea a fost de 0,6 la sută dacă indicatorul este exprimat în euro).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 iulie 2021
(mil. lei)
iul. 2021/
iun. 2021
%
iul. 2021/
iul. 2020
%
Credit neguvernamental (total) ** 306 590,0 2,1 12,6
Credit neguvernamental în lei: 217 870,7 2,0 17,4
- gospodăriile populaţiei 129 899,6 1,9 14,0
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 87 971,1 2,1 22,8
Credit neguvernamental în valută: 88 719,2 2,3 2,5
- gospodăriile populaţiei 29 119,9 -1,2 -10,9
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 59 599,3 4,1 10,6

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental2 a crescut în luna iulie 2021 cu 0,1 la sută faţă de luna iunie 2021, până la 159 658,4 milioane lei. În raport cu iulie 2020, acesta a crescut cu 19,6 la sută (13,9 la sută în termeni reali).

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna iulie 2021 cu 1,0 la sută faţă de luna anterioară, până la nivelul de 442 334,1 milioane lei și cu 15,3 la sută (9,9 la sută în termeni reali) faţă de iulie 2020.

Depozitele în lei ale rezidenţilor, cu o pondere de 64,7 la sută în totalul depozitelor clienţilor neguvernamentali, au crescut cu 0,5 la sută față de luna iunie 2021, până la 286 136,8 milioane lei şi cu 16,4 la sută (10,9 la sută în termeni reali) faţă de iulie 2020.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 iulie 2021
(mil. lei)
iul. 2021/
iun. 2021
%
iul. 2021/
iul. 2020
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 442 334,1 1,0 15,3
Depozite în lei ale rezidenţilor: 286 136,8 0,5 16,4
- gospodăriile populaţiei 158 737,5 0,6 13,1
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 127 399,2 0,3 20,8
Depozite în valută ale rezidenţilor: 156 197,3 1,9 13,3
- gospodăriile populaţiei 111 815,6 1,0 12,2
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 44 381,7 4,4 16,3

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 0,6 la sută față de luna anterioară, până la 158 737,5 milioane lei, iar faţă de luna iulie 2020 au înregistrat o creştere de 13,1 la sută (7,8 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au crescut cu 0,3 la sută (până la 127 399,2 milioane lei) față de luna precedentă și cu 20,8 la sută (15,1 la sută în termeni reali) faţă de luna iulie 2020.

Depozitele în valută ale rezidenţilor, exprimate în lei, reprezentând 35,3 la sută în volumul total al depozitelor clienţilor neguvernamentali, s-au majorat cu 1,9 la sută faţă de luna iunie 2021, ajungând până la nivelul de 156 197,3 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 2,0 la sută, până la 31 748,7 milioane euro). Comparativ cu luna iulie 2020, indicatorul a crescut cu 13,3 la sută, exprimat în lei și cu 11,3 la sută, dacă este exprimat în euro.

Depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei, exprimate în lei, au crescut cu 1,0 la sută faţă de luna iunie 2021, până la 111 815,6 milioane lei; exprimate în euro, acestea au crescut cu 1,1 la sută. Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 12,2 la sută (10,2 la sută, dacă indicatorul este exprimat în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au crescut cu 4,4 la sută faţă de luna iunie 2021, până la 44 381,7 milioane lei (4,5 la sută când indicatorul este exprimat în euro). Comparativ cu iulie 2020, acest indicator, exprimat în lei, s-a majorat cu 16,3 la sută (dacă este exprimat în euro, creșterea a fost de 14,2 la sută).

1 Conform Comunicatului de presă nr. 204 din 11 august 2021, emis de INS, indicele preţurilor de consum ȋn luna iulie 2021 a fost de 100,97 faţă de iunie 2021 şi 104,95 faţă de iulie 2020.
2 Include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 11 321,1 milioane lei, precum şi titlurile de natura datoriei deținute, emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 148 337,3 milioane lei (solduri la 31 iulie 2021).

Notă:

În bilanţurile monetare ale instituţiilor financiare monetare dobânda de încasat/de plătit aferentă activelor şi pasivelor financiare, acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă se înregistrează la poziţia alte active/alte pasive.

Datele pentru elaborarea indicatorilor monetari sunt raportate conform Regulamentului BNR nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I, Capitolele I şi II.

Datele statistice au caracter provizoriu și pot fi supuse unor revizuiri periodice. Seriile cronologice aferente statisticilor monetare (disponibile începând din ianuarie 2007) pot fi accesate în diferite formate (html, xls, xml și csv) în cadrul Bazei de date interactivă. Seriile de date statistice cuprinzând agregatele monetare şi creditul neguvernamental exprimate ca pondere în PIB pot fi accesate aici.

Următorul comunicat de presă, referitor la indicatorii monetari în luna august 2021, va apărea la data de 23 septembrie 2021.

Arhiva comunicatelor de presă: https://www.bnr.ro/Indicatori-monetari-4151.aspx.