Comunicat de presă


Comunicat referitor la Ghidul Autorității Bancare Europene privind rata noțională de actualizare aplicabilă pentru remunerația variabilă (EBA/GL/2014/01)

28.05.2021

Ghidul se aplică instituțiilor de credit care utilizează opțiunea de a aplica rata de actualizare pentru remunerația variabilă, în scopul calculării raportului dintre componentele variabilă și fixă ale remunerației totale, precum și autorităților competente din statele membre care au exercitat opțiunea națională de aplicare a ratei de actualizare, prevăzută la art. 94 alin.1 lit. g) pct.(iii) din Directiva 2013/36/UE, în conformitate cu care statele membre pot permite instituțiilor de credit să aplice o rată de actualizare la cel mult 25% din remunerația variabilă totală, cu condiția ca aceasta să fie plătită sub formă de instrumente care sunt amânate la plată pe o perioadă de minim cinci ani.

Opțiunea națională prevăzută în Directiva 2013/36/UE, privind aplicarea ratei de actualizare a remunerației variabile, a fost exercitată la nivel național prin Regulamentul BNR nr. 11/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului BNR nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit (art. 171 alin.(1) lit.g).

Ghidul elaborat de ABE stabilește metodele de calcul și de aplicare a ratei de actualizare a remunerației variabile în scopul calculării raportului dintre componentele variabilă și fixă ale remunerației totale.

Potrivit Ghidului, rata de actualizare reprezintă valoarea cu care este multiplicată o valoare nominală a remunerației variabile acordate, pentru care se intră în drepturi în viitor, pentru obținerea valorii actualizate a acesteia. Valoarea actualizată este utilizată ulterior pentru calcularea raportului dintre componentele variabilă și fixă ale remunerației totale pentru personalul identificat.

Versiunea în limba română este disponibilă la adresa:
Ghidul ABE privind rata noțională de actualizare aplicabilă pentru remunerația variabilă

Versiunea în limba engleză poate fi accesată la adresa:
EBA Guidelines on the applicable notional discount rate for variable remuneration

Ghidul este luat în considerare în activitatea de supraveghere desfășurată de Banca Națională a României.