Comunicat de presă


Comunicat privind lansarea consultării publice asupra proiectului Legii privind serviciile de plată

03.06.2009

În contextul derulării procesului de transpunere în legislaţia naţională a Directivei nr.2007/64/CE privind serviciile de plată în cadrul Pieţei Unice, Banca Naţională a României aduce la cunoştinţa opiniei publice faptul că Ministerul Finanţelor Publice a lansat consultarea publică asupra proiectului Legii privind serviciile de plată potrivit procedurii stabilite de Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

Proiectul legii reglementează activitatea de furnizare de servicii de plată (inclusiv operaţiuni de emitere de card-uri, transmitere de bani, plată a facturilor) din perspectiva (i) autorizării şi supravegherii prudenţiale a instituţiilor de plată - Titlul II din proiect, (ii) regimului de transparenţă şi informare a clienţilor - Titlul III din proiect, precum şi (iii) a drepturilor şi obligaţiilor utilizatorilor şi prestatorilor de servicii de plăţi - Titlul IV din proiect.

Întrucât proiectul legii reglementează aspecte cu incidenţă asupra activităţii mai multor autorităţi publice, acesta a fost elaborat în cadrul unui grup de lucru inter-instituţional, aflat sub coordonarea Departamentului pentru Afaceri Europene. Din grupul de lucru inter-instituţional mai fac parte Ministerul Finanţelor Publice - iniţiator legislativ, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor - responsabilă pentru transpunerea titlurilor III şi IV din proiect pe relaţia cu consumatorii, Ministerul Justiţiei şi a Libertăţilor Cetăţeneşti - avizator şi Banca Naţională a României - responsabilă pentru transpunerea Titlului II din proiect).

Detalii cu privire la consultarea publică precizată sunt disponibile pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice la adresa www.mfinante.ro, Secţiunea "Prezentare", Subsecţiunea "Transparenţă decizională".