Comunicat de presă


Comunicat referitor la Ghidul Autorității Bancare Europene privind abordarea pragmatică a procesului de supraveghere și evaluare din 2020, în contextul crizei COVID-19 – EBA/GL/2020/10

22.09.2020

Ghidul Autorității Bancare Europene privind abordarea pragmatică a procesului de supraveghere și evaluare din 2020, în contextul crizei COVID-19 este adresat autorităților competente și oferă acestora opțiunea de a aplica un proces de supraveghere și evaluare alternativ pentru exercițiul anului 2020 ca răspuns la pandemia de COVID-19, asigurând în același timp o consecvență și convergență a practicilor de supraveghere în cadrul UE.

Ghidul vizează patru aspecte:

  • accentul pus pe procesul SREP pragmatic,
  • evaluarea și punctajul general al SREP,
  • măsurile de supraveghere și
  • realizarea SREP în context trans-frontalier.

Versiunea în limba română nu este încă disponibilă la momentul publicării prezentului comunicat.

Versiunea în limba engleză poate fi accesată aici

Ghidul este luat în considerare în activitatea de supraveghere desfășurată de Banca Națională a României.