Comunicat de presă


Indicatori monetari - aprilie 2009

27.05.2009

Masa monetară în sens larg (M3) a fost la sfârşitul lunii aprilie 2009 de 176 365,6 milioane lei. Faţă de luna martie 2009 aceasta a crescut cu 0,6 la sută (0,3 la sută în termeni reali), iar în raport cu aprilie 2008 masa monetară a crescut cu 12,3 la sută (5,5 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 30 aprilie 2009
(mil. lei)
aprilie 2009/
martie 2009
(%)
aprilie 2009/
aprilie 2008
(%)
M1 (masa monetară în sens restrâns) 80 476,9 -1,2 -3,9
Numerar în circulaţie 24 388,5 1,9 9,5
Depozite overnight ** 56 088,4 -2,5 -8,8
M2 (masa monetară intermediară) 175 808,3 0,5 11,9
M1 80 476,9 -1,2 -3,9
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 95 331,4 2,0 30,1
M3 (masa monetară în sens larg) 176 365,6 0,6 12,3
M2 175 808,3 0,5 11,9
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 557,3 37,1 1 181,7

*date provizorii
**conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 30 aprilie 2009

(mil. lei)
aprilie 2009/
martie 2009
(%)
aprilie 2009/
aprilie 2008
(%)
Masa monetară (M3) 176 365,6 0,6 12,3
Active externe nete1 14 995,6 0,9 -43,6
Active interne nete2 161 370,0 0,6 23,6

*date provizorii
1 Se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar. Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de valoare negociabile emise pe pieţele externe.
2 Se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi. Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a scăzut în luna aprilie 2009 cu 1,0 la sută (-1,3 la sută în termeni reali) faţă de luna martie 2009, până la nivelul de 200 553,8 milioane lei. Creditul în lei s-a diminuat cu 0,5 la sută (-0,8 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a redus cu 1,4 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a scăzut cu 0,2 la sută). La 30 aprilie 2009, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 18,9 la sută (11,7 la sută în termeni reali) faţă de 30 aprilie 2008, pe seama majorării cu 7,8 la sută a componentei în lei (1,3 la sută în termeni reali) şi cu 28,0 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimată în euro, creşterea creditului în valută a fost de 12,5 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 30 aprilie 2009

(mil. lei)
aprilie 2009/
martie 2009
(%)
aprilie 2009/
aprilie 2008
(%)
Credit neguvernamental (total) 200 553,8 -1,0 18,9
Credit neguvernamental în lei: 82 602,4 -0,5 7,8
- gospodării ale populaţiei 40 017,6 -0,2 9,3
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 42 584,8 -0,8 6,5
Credit neguvernamental în valută: 117 951,4 -1,4 28,0
- gospodării ale populaţiei 60 158,7 -1,6 33,3
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 57 792,7 -1,1 22,9

*date provizorii

Creditul guvernamental1 (al administraţiei centrale, administraţiilor locale, administraţiilor sistemelor de asigurări sociale) a crescut în luna aprilie cu 8,4 la sută, până la 31 776,0 milioane lei. La 30 aprilie 2009, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 215,7 la sută (196,6 la sută în termeni reali) faţă de 30 aprilie 2008.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna aprilie cu 0,3 la sută faţă de luna martie 2009, până la nivelul de 154 554,1 milioane lei.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 30 aprilie 2009

(mil. lei)
aprilie 2009/
martie 2009
(%)
aprilie 2009/
aprilie 2008
(%)
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 154 554,1 0,3 12,5
Depozite în lei ale rezidenţilor: 97 849,6 1,0 10,6
- gospodării ale populaţiei 58 572,4 2,3 24,8
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 39 277,2 -0,9 -5,4
Depozite în valută ale rezidenţilor: 56 704,5 -0,9 16,0
- gospodării ale populaţiei 32 615,4 -0,8 15,5
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 24 089,1 -1,1 16,7

*date provizorii
**sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 2,3 la sută, până la 58 572,4 milioane lei. La 30 aprilie 2009, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 24,8 la sută (17,2 la sută în termeni reali) faţă de 30 aprilie 2008.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au diminuat cu 0,9 la sută, până la 39 277,2 milioane lei. La 30 aprilie 2009, depozitele în lei ale persoanelor juridice au scăzut cu 5,4 la sută (-11,1 la sută în termeni reali) faţă de 30 aprilie 2008.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, s-au redus cu 0,9 la sută, până la nivelul de 56 704,5 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută au crescut cu 0,3 la sută, până la 13 554,3 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 16,0 la sută (exprimată în euro, creşterea depozitelor în valută ale rezidenţilor a fost de 1,9 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 15,5 la sută (exprimată în euro, creşterea depozitelor în valută ale gospodăriilor populaţiei a fost de 1,5 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au majorat cu 16,7 la sută (exprimată în euro, creşterea depozitelor în valută ale rezidenţilor persoane juridice a fost de 2,6 la sută).


1 inclusiv titlurile de valoare negociabile