Comunicat de presă


Comunicat referitor la Ghidul ABE privind definițiile armonizate și formularele pentru planurile de finanțare ale instituțiilor de credit în conformitate cu Recomandarea Comitetului european pentru risc sistemic din 20 decembrie 2012 – EBA/GL/2019/05

31.07.2020

Ghidul Autorității Bancare Europene privind definițiile armonizate și formularele pentru planurile de finanțare ale instituțiilor de credit în conformitate cu Recomandarea Comitetului european pentru risc sistemic din 20 decembrie 2012 stabilește modelele, conținutul, instrucțiunile, formatele uniforme și definițiile în vederea raportării planurilor de finanțare de către instituțiile de credit, pentru a se asigura conformitatea cu punctele 1-3 din Recomandarea A a Comitetului european pentru risc sistemic.

Acest ghid este luat în considerare în activitatea de supraveghere desfășurată de Banca Națională a României.

Versiunea în limba română este disponibilă la adresa:
Ghid privind definițiile armonizate și formularele pentru planurile de finanțare ale instituțiilor de credit în conformitate cu Recomandarea Comitetului european pentru risc sistemic din 20 decembrie 2012 (CERS/2012/2)

Versiunea în limba engleză poate fi accesată la adresa:
Guidelines on harmonised definitions and templates for funding plans of credit institutions under Recommendation of the European Systemic Risk Board of 20 December 2012 (ESRB/2012/2)