Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă în trimestrul I 2009

15.05.2009

În trimestrul I 2009 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 709 milioane euro, în scădere cu 82,1 la sută în raport cu trimestrul I 2008. Influenţa determinantă asupra reducerii soldului contului curent a avut-o deficitul balanţei comerciale, care a însumat 1337 milioane euro, în scădere cu 67,2 la sută faţă de trimestrul I 2008.

- milioane euro -
  Trimestrul I 2008* Trimestrul I 2009**
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 12 627 16 582 -3 955 10 576 11 285 -709
A. Bunuri şi servicii 10 020 13 953 -3 933 8 350 9 630 -1 280
a. Bunuri (export fob - import fob)*** 8 143 12 221 -4 078 6 561 7 898 -1 337
b. Servicii 1 877 1 732 145 1 789 1 732 57
- transport 553 625 -72 558 432 126
- turism-călătorii 286 243 43 200 268 -68
- alte servicii 1 038 864 174 1 031 1 032 -1
B. Venituri 532 1 790 -1 258 305 924 -619
C. Transferuri curente 2 075 839 1 236 1 921 731 1 190

  * date revizuite

 ** date provizorii

*** Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică (INS). Importurile FOB sunt calculate pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0834 determinat de INS.

Deficitul contului curent în trimestrul I 2009 a fost finanţat integral prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România (faţă de 42,8 la sută în trimestrul I 2008), care au înregistrat 1456 milioane euro (comparativ cu 1691 milioane euro în trimestrul I 2008). În trimestrul I 2009, din cele 1456 milioane euro, participaţiile la capital au reprezentat 50,8 la sută, creditele intra-grup1 39,9 la sută şi profitul reinvestit 9,3 la sută.

Datoria externă pe termen mediu şi lung a înregistrat la 31 martie 2009 nivelul de 51115 milioane euro (71,4 la sută din total datorie externă), în creştere cu 0,6 la sută faţă de 31 decembrie 2008.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 martie 2009 nivelul de 20517 milioane euro (28,6 la sută din total datorie externă), în scădere cu 7,6 la sută faţă de 31 decembrie 2008.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 31 martie 2009 un sold de 10698 milioane euro (14,9 la sută din total datorie externă), în scădere cu 0,2 la sută faţă de 31 decembrie 2008.

Datoria externă negarantată public a însumat 35213 milioane euro la 31 martie 2009 (49,2 la sută din total datorie externă), fiind cu 2,0 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2008.

Datoria externă a României la 31 martie 2009*
şi serviciul datoriei externe în trimestrul I 2009
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe
în trimestrul I 2009p
Sold la 31.12.2008r Sold la 31.03.2009p

I. Datorie externă pe termen mediu şi lung

50 804 51 115 2 221

I.1. Datorie publică directăa)

9 000 9 011 228

I.2. Datorie public garantatăb)

1 720 1 687 100

I.3. Datorie negarantată public

34 517 35 213 1 505

I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor

5 567 5 204 388e

II. Datorie externă pe termen scurt

22 200 20 517 8 961e
Total datorie externă (I + II) 73 004 71 632 11 182

*) Soldul datoriei externe este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi neajunsă la scadenţă).

a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică

b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică

r - date revizuite

p - date provizorii

e - date estimate

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung2 a fost 26,6 la sută în trimestrul I 2009, comparativ cu 29,3 la sută în anul 2008.

Gradul de acoperire3 a fost 8,5 luni de importuri de bunuri şi servicii la 31 martie 2009, faţă de 5,7 luni la 31 decembrie 2008.