Comunicat de presă


Comunicat cu privire la Ghidul EBA/GL/2017/08 privind criteriile de stabilire a valorii monetare minime a asigurării de răspundere civilă profesională sau a altei garanții comparabile, în conformitate cu articolul 5 alineatul (4) din Directiva (UE) 2015/2366

06.01.2020

Ghidul se aplică Băncii Naționale a României, în calitate de autoritate competentă cu supravegherea prudențială a instituțiilor de plată, persoane juridice române, și a instituțiilor emitente de monedă electronică, persoane juridice române, care prestează servicii de inițiere a plății și/sau servicii de informare cu privire la conturi și a furnizorilor specializați în servicii de informare cu privire la conturi, persoane juridice române și persoane fizice cu sediul profesional în România.

Ghidul stabilește condițiile, criteriile, indicatorii și formula pe baza cărora Banca Națională a României verifică îndeplinirea de către persoanele prevăzute la paragraful anterior a obligațiilor prevăzute la art. 19 și art. 97 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative, la art. 18 din Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică, la art. 27 din Regulamentul BNR nr. 4/2019 privind instituțiile de plată și furnizorii specializați în servicii de informare cu privire la conturi și art. 26 din Regulamentul BNR nr. 5/2019 privind instituțiile emitente de monedă electronică.

Ghidul a fost emis de Autoritatea Bancară Europeană și este publicat pe pagina sa de web: aici

Ghidul este luat în considerare în activitatea de autorizare, înregistrare și supraveghere desfășurată de Banca Națională a României.