Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna august 2004

01.10.2004

Masa monetară în sens larg (M2) a fost la sfârşitul lunii august 2004 de 548 392 miliarde lei. Faţă de luna anterioară, aceasta a înregistrat o creştere nominală de 4,4 la sută (3,9 la sută în termeni reali). În perioada 31 august 2003 - 31 august 2004 creşterea masei monetare a fost de 34,6 la sută (19,8 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Masa monetară şi contrapartida acesteia
INDICATORI 31 August 2004
(mld. lei)
August/Iulie 2004
(%)
August 2004/August 2003
(%)
Masa monetară 548 392 4,4 34,6
Active externe nete 322 301 5,1 25,0
Active interne nete 226 091 3,5 51,1

Activele externe nete au crescut în luna august cu 5,1 la sută, până la 322 301 miliarde lei, fiind rezultatul creşterii cu 6 la sută a componentei "Valute convertibile" şi al menţinerii constante a componentei "Aur".

Activele interne nete s-au majorat cu 3,5 la sută, până la 226 091 miliarde lei, în condiţiile în care creditul intern a crescut cu 3,5 la sută, până la 348 290 miliarde lei, iar alte active nete şi-au majorat soldul negativ cu 3,4 la sută (ajungând la -122 200 miliarde lei).

Creditul neguvernamental a crescut în luna august cu 3,7 la sută (3,2 la sută în termeni reali), până la un nivel de 380 915 miliarde lei, fiind rezultatul creşterii cu 2,2 la sută a componentei în lei şi a majorării cu 4,7 la sută a celei în valută (exprimat în euro, creditul în valută s-a majorat cu 5,0 la sută). În perioada 31 august 2003 - 31 august 2004 creditul neguvernamental a crescut cu 54,6 la sută (37,5 la sută în termeni reali), pe seama majorării cu 42,7 la sută a componentei în lei (27,0 la sută în termeni reali) şi cu 63,5 la sută a componentei în valută exprimate în lei (exprimată în euro, creşterea creditului în valută a fost de 48,6 la sută).

Creditul guvernamental net a înregistrat un sold negativ de 32 625 miliarde lei (faţă de un sold negativ de 30 616 miliarde lei în luna iulie), în principal ca urmare a majorării disponibilităţilor în Contul General al Trezoreriei Statului.

Tabel 2. Creditul intern şi componentele acestuia
INDICATORI 31 August 2004
(mld. lei)
August/Iulie 2004
(%)
August 2004/August 2003
(%)
Creditul intern 348 290 3,5 49,9
Credit neguvernamental 380 915 3,7 54,6
Credit guvernamental, net -32 625 - -

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a majorat în termeni nominali cu 6,5 la sută, până la 140 492 miliarde lei, pe seama creşterii cu 2,7 la sută a numerarului în circulaţie (care s-a cifrat la 75 283 miliarde lei) şi a majorării cu 11,3 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere (până la 65 209 miliarde lei).

Tabel 3. Masa monetară în sens restrâns şi componentele acesteia
INDICATORI 31 August 2004
(mld. lei)
August/Iulie 2004
(%)
August 2004/August 2003
(%)
M1 140 492 6,5 40,5
Numerar în afara băncilor 75 283 2,7 28,7
Disponibilităţi la vedere 65 209 11,3 57,3

Cvasibanii au înregistrat o creştere nominală de 3,7 la sută, până la 407 900 miliarde lei. Economiile populaţiei s-au majorat cu 2,2 la sută, până la 122 397 miliarde lei, ponderea acestora în masa monetară cifrându-se la 22,3 la sută. În perioada 31 august 2003 - 31 august 2004, economiile populaţiei au crescut cu 28,9 la sută (14,6 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale agenţilor economici au crescut în termeni nominali cu 9,3 la sută, până la 96 385 miliarde lei. În cadrul acestora, depozitele pe termen s-au majorat cu 12,3 la sută (până la 62 480 miliarde lei), depozitele condiţionate s-au majorat cu 2,9 la sută (cifrându-se la 13 482 miliarde lei) iar certificatele de depozit au crescut cu 4,8 la sută (până la 20 423 miliarde lei). În perioada 31 august 2003 - 31 august 2004, creşterea depozitelor în lei ale agenţilor economici a fost de 74,4 la sută (55,1 la sută în termeni reali).

Depunerile în valută ale rezidenţilor (inclusiv populaţia), exprimate în lei, s-au majorat în termeni nominali cu 2,1 la sută, până la nivelul de 189 118 miliarde lei (exprimate în euro, depunerile în valută s-au cifrat la 4 615 milioane euro). În cadrul acestora, depunerile bancare în valută ale populaţiei s-au majorat cu 1,0 la sută, până la 97 191 miliarde lei (exprimate în euro, depozitele populaţiei au crescut cu 1,2 la sută şi au reprezentat echivalentul a 2 372 milioane euro). Depunerile în valută ale agenţilor economici s-au majorat cu 3,3 la sută, până la 82 177 miliarde lei (exprimate în euro, depozitele agenţilor economici au crescut cu 3,6 la sută, până la 2 005 milioane euro). În perioada 31 august 2003 - 31 august 2004, exprimate în euro, depunerile în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 9,4 la sută, depunerile în valută ale populaţiei au crescut cu 11,6 la sută, iar depozitele în valută ale agenţilor economici s-au majorat cu 8,4 la sută.

Tabel 4. Cvasibanii şi componentele acestora
INDICATORI 31 August 2004
(mld. lei)
August/Iulie 2004
(%)
August 2004/August 2003
(%)
Cvasibanii 407 900 3,7 32,7
Economii ale populaţiei 122 397 2,2 28,9
Depozite în lei ale agenţilor economici 96 385 9,3 74,4
Depuneri în valută ale rezidenţilor,
  din care:
189 118 2,1 20,3
- populaţie 97 191 1,0 22,8
- agenţi economici 82 177 3,3 19,3

Titlurile de stat deţinute de sectorul nebancar se situau la sfârşitul lunii august la 71 813 miliarde lei (în creştere cu 6,5 la sută faţă de luna iulie). În cadrul acestora, titlurile în valută reprezentau echivalentul a 177 milioane euro (în creştere cu 7,3 la sută faţă de luna iulie).

Tabel 5. Titluri de stat în afara băncilor
INDICATORI 31 August 2004
August/Iulie 2004
(%)
August 2004/August 2003
(%)
Titluri de stat în lei în afara băncilor
(mld. lei)
64 545 6,4 62,7
Titluri de stat în valută în afara băncilor
(mil. euro)
177 7,3 73,5