Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna iulie 2003

08.09.2003

Masa monetară în sens larg (M2) a fost la sfârşitul lunii iulie 2003 de 390.876 miliarde lei. Faţă de luna anterioară, aceasta a înregistrat o creştere nominală de 0,6 la sută (scădere cu 0,6 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Masa monetară şi contrapartida acesteia
INDICATORI 30 iunie 2003
(mld. lei)
31 iulie 2003
(mld. lei)
Variaţie (%)
Masa monetară 388499 390876 0,6
Active externe nete 224354 251291 12,0
Active interne nete 164145 139584 -15,0

Activele externe nete au crescut cu 12 la sută, până la 251.291 miliarde lei, prin majorarea cu 14,6 la sută a componentei "Valute convertibile" şi menţinerea constantă a componentei "Aur".

Activele interne nete s-au diminuat cu 15 la sută, până la 139.584 miliarde lei, în condiţiile în care creditul intern a scăzut cu 10,6 la sută, până la 220.308 miliarde lei, iar alte active nete şi-au diminuat soldul negativ cu 1,9 la sută (ajungând la 80.723 miliarde lei).

Creditul neguvernamental a crescut în luna iulie cu 3,2 la sută (în termeni reali, creşterea cumulată pe primele şapte luni ale anului s-a cifrat la 20,5 la sută), până la un nivel de 231.600 miliarde lei, ca urmare a creşterii cu 4,8 la sută a componentei în lei şi cu 2 la sută a celei în valută (exprimat în euro, creditul în valută s-a majorat cu 3,4 la sută).

Creditul guvernamental net s-a diminuat cu 151,5 la sută (până la -11.293 miliarde lei), fiind rezultatul: (i) majorării disponibilităţilor în lei (ca urmare a unui volum ridicat de încasări din impozite) şi în valută (în urma emiterii de obligaţiuni pe piaţa externă) ale Ministerului Finanţelor Publice la Banca Naţională a României; (ii) răscumpărării unor titluri de stat.
 

Tabel 2. Creditul intern şi componentele acestuia
INDICATORI 30 iunie 2003
(mld. lei)
31 iulie 2003
(mld. lei)
Variaţie (%)
Creditul intern 246397 220308 -10,6
Credit neguvernamental 224470 231600

3,2
Credit guvernamental 21926 -11293 -151,5

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a majorat cu 1,7 la sută, până la 93.725 miliarde lei, fiind rezultatul creşterii cu 3,7 la sută a numerarului în circulaţie (care s-a cifrat la 54.460 miliarde lei) şi al diminuării cu 0,9 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere (până la 39.265 miliarde lei).

Tabel 3. Masa monetară în sens restrâns şi componentele acesteia
INDICATORI 30 iunie 2003
(mld. lei)
31 iulie 2003
(mld. lei)
Variaţie (%)
M1 92145 93725 1,7
Numerar în afara băncilor 52535 54460 3,7
Disponibilităţi la vedere 39610 39265 -0.9

Cvasibanii au înregistrat o creştere de 0,3 la sută, până la 297.150 miliarde lei. Economiile populaţiei s-au majorat cu 0,04 la sută, până la 93.961 miliarde lei, ponderea acestora în masa monetară cifrându-se la 24 la sută, faţă de 24,2 la sută la sfârşitul lunii iunie.

Depozitele în lei ale agenţilor economici au crescut cu 1,8 la sută, până la 50.620 miliarde lei. În cadrul acestora, depozitele pe termen s-au majorat cu 5,4 la sută (până la 28.068 miliarde lei), depozitele condiţionate s-au diminuat cu 4,7 (cifrându-se la 10.180 miliarde lei) iar certificatele de depozit au scăzut cu 0,6 la sută (până la 12.372 miliarde lei).

Depunerile în valută ale rezidenţilor (inclusiv populaţia), exprimate în lei, s-au diminuat cu 0,08 la sută, până la nivelul de 152.570 miliarde lei (exprimate în euro, depunerile în valută s-au cifrat la 4.106 milioane euro). În cadrul acestora, depunerile bancare în valută ale populaţiei s-au majorat cu 0,06 la sută, până la 75.357 miliarde lei (exprimate în euro, depozitele populaţiei au crescut cu 1,4 la sută, reprezentând echivalentul a 2.028 milioane euro). Depunerile în valută ale agenţilor economici s-au diminuat cu 0,3 la sută, până la 67.959 miliarde lei (exprimate în euro, depozitele agenţilor economici au crescut cu 1 la sută, până la 1.829 milioane euro).

Tabel 4. Cvasibanii şi componentele acestora
INDICATORI 30 iunie 2003
(mld. lei)
31 iulie 2003
(mld. lei)
Variaţie (%)
Cvasibani 296354 297150 0,3
Economii ale populaţiei 93926 93961 0,04
Depozite în lei ale agenţilor economici  49738 50620 1,8
Depuneri în valută ale rezidenţilor, din care:
- populaţie
- agenţi economici
 152691
   75316
   68180
 152570
   75357
   67959
-0,08
 0,6
-0,3

Titlurile de stat deţinute de sectorul nebancar se situau la sfârşitul lunii iulie la 40.651 miliarde lei (în scădere cu 6,4 la sută faţă de luna iunie). În cadrul acestora, titlurile în valută reprezentau 33,6 milioane dolari (în scădere cu 68,4 la sută faţă de luna iunie).

Tabel 5. Titluri de stat în afara băncilor
INDICATORI 30 iunie 2003
(mld. lei)
31 iulie 2003
(mld. lei)
Variaţie (%)
Titluri de stat în lei, în afara băncilor (mld. lei) 39930 39549 -1,0
Titluri de stat în valută, în afara băncilor (mil. dolari) 106,2 33,6 -68,4