Comunicat de presă


Indicatorii monetari - luna iunie 2000

09.08.2000

La sfârşitul lunii iunie, masa monetară (M2) a fost de 148 510 miliarde lei. Faţă de luna anterioară aceasta a înregistrat o creştere nominală de 3,8 la sută (1,0 la sută în termeni reali), care s-a produs exclusiv pe seama majorării activelor externe nete.

Activele externe nete au sporit cu 16,2 la sută, până la 58 460 miliarde lei, prin creşterea cu 25,0 la sută a componentei în valută, ca urmare a eliberării celei de-a doua tranşe din acordul stand-by cu FMI şi a tragerilor din împrumuturile acordate de BIRD şi Uniunea Europeană. Activele interne nete s-au diminuat cu 2,9 la sută, până la 90 050 miliarde lei, în principal datorită reducerii creditului intern cu 2,6 la sută, până la 107 529 miliarde lei.

Creşterea cu 0,8 la sută a creditului neguvernamental, care a ajuns la 67 206 miliarde lei, a fost determinată de majorarea cu 1,7 la sută a componentei în valută (pe seama deprecierii monedei naţionale), în timp ce componenta în lei a scăzut cu 0,6 la sută. Creditul guvernamental net s-a diminuat cu 7,8 la sută (ajungând la 40 323 miliarde lei) ca urmare a majorării cu echivalentul a 5 120 miliarde lei a contului de disponibilităţi în valută al Ministerului Finanţelor la Banca Naţională prin intrarea sumelor provenite din împrumuturile acordate de BIRD şi Uniunea Europeană.

Agregatul monetar M1 a crescut cu 5,3 la sută, până la 32 269 miliarde lei, pe seama ambelor componente. Numerarul în circulaţie a sporit cu 6,3 la sută, atingând nivelul de 21 461 miliarde lei. Factorii care au determinat această evoluţie a numerarului au fost: plata indemnizaţiilor aferente concediilor de odihnă ale cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, plăţile efectuate de către CEC în favoarea deponenţilor de la Credit Bank şi aplicarea măsurilor de recorelare a pensiilor. Disponibilităţile în conturi la vedere s-au majorat cu 3,3 la sută, până la 10 808 miliarde lei. Cvasibanii au înregistrat o creştere de 3,4 la sută, până la 116 241 miliarde lei. Economiile populaţiei au sporit cu 1,5 la sută, până la 43 253 miliarde lei, în condiţiile în care certificatele de trezorerie emise de Ministerul Finanţelor au continuat să concureze depozitele bancare. Astfel, volumul titlurilor de stat în lei destinate populaţiei s-a majorat cu 7,2 la sută şi a atins 6 576 miliarde lei, în timp ce ponderea economiilor populaţiei în masa monetară s-a redus de la 29,8 la sută la 29,1 la sută. Depozitele în lei ale agenţilor economici au crescut cu 3,6 la sută, până la 15 318 miliarde lei. Depozitele în valută ale rezidenţilor, exprimate în lei, au crescut cu 4,8 la sută şi au atins 57 670 miliarde lei, în principal pe seama deprecierii monedei naţionale.