Comunicat de presă


Comunicat de presă privind revizia benchmark 2019 a statisticilor externe

10.12.2019

Banca Națională a României a actualizat seriile de indicatori aferenți statisticilor externe pentru perioada 2013-2018, aliniindu-se reviziei benchmark1 prevăzută de Politica europeană armonizată de revizuire a statisticilor macroeconomice.

Seriile statistice privind indicatorii sectorului extern revizuite pentru perioada 2013 – 2018 au fost actualizate pe website-ul BNR, în Secțiunea Statistică și în Baza de date interactivă și au fost utilizate pentru elaborarea Raportului anual privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională a României 2018. Datele revizuite aferente perioadei ianuarie - septembrie 2019 vor fi diseminate pe 16 decembrie 2019, odată cu publicarea Comunicatului de presă lunar Balanța de plăți și datoria externă – octombrie 2019.

Mai multe detalii privind conținutul metodologic al revizuirii, precum și o sinteză a modificării datelor statistice pot fi accesate în Secțiunea statistică.

1 Revizuire care se realizează de regulă la intervale de timp de 5 ani și este determinată de identificarea unor noi surse de date sau de modificarea semnificativă a standardelor metodologice internaționale.