Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna martie 2009

27.04.2009

Masa monetară în sens larg (M3) a fost la sfârşitul lunii martie 2009 de 175 288,2 milioane lei. Faţă de luna februarie 2009 aceasta s-a diminuat cu 0,5 la sută (-1,0 la sută în termeni reali), iar în raport cu martie 2008 masa monetară a crescut cu 15,4 la sută (8,2 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 martie 2009

(mil. lei)
martie 2009/
februarie 2009
(%)
martie 2009/
martie 2008
(%)
M1 (masa monetară în sens restrâns) 81 456,4 -4,0 -1,4
Numerar în circulaţie 23 943,8 -3,5 11,1
Depozite overnight ** 57 512,6 -4,2 -5,8
M2 (masa monetară intermediară) 174 881,7 -0,5 15,2
M1 81 456,4 -4,0 -1,4
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 93 425,3 2,7 35,1
M3 (masa monetară în sens larg) 175 288,2 -0,5 15,4
M2 174 881,7 -0,5 15,2
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 406,5 10,8 524,4

*date provizorii
**conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 martie 2009

(mil. lei)
martie 2009/
februarie 2009
(%)
martie 2009/
martie 2008
(%)
Masa monetară (M3) 175 288,2 -0,5 15,4
Active externe nete 14 855,3 -25,2 -43,2
Active interne nete 160 432,9 2,6 27,6

*date provizorii

Activele externe nete au scăzut în luna martie cu 25,2 la sută, până la 14 855,3 milioane lei. Această evoluţie a fost rezultatul diminuării cu 44,5 la sută a componentei "Valute" şi al reducerii cu 8,4 la sută a componentei "Aur", pe seama reevaluării stocului de aur.

Activele interne nete au crescut cu 2,6 la sută, înregistrând nivelul de 160 432,9 milioane lei.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a scăzut în luna martie 2009 cu 2,1 la sută (-2,6 la sută în termeni reali) faţă de luna februarie 2009, până la nivelul de 202 616,6 milioane lei. Creditul în lei s-a diminuat cu 0,9 la sută (-1,4 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a redus cu 2,9 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a scăzut cu 1,6 la sută). La 31 martie 2009, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 23,1 la sută (15,4 la sută în termeni reali) faţă de 31 martie 2008, pe seama majorării cu 12,0 la sută a componentei în lei (5,0 la sută în termeni reali) şi cu 32,1 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimată în euro, creşterea creditului în valută a fost de 16,3 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 martie 2009

(mil. lei)
martie 2009/
februarie 2009
(%)
martie 2009/
martie 2008
(%)
Credit neguvernamental (total) 202 616,6 -2,1 23,1
Credit neguvernamental în lei: 83 033,1 -0,9 12,0
- gospodării ale populaţiei 40 091,3 -0,7 12,3
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 42 941,8 -1,0 11,8
Credit neguvernamental în valută: 119 583,5 -2,9 32,1
- gospodării ale populaţiei 61 135,3 -2,2 39,2
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 58 448,2 -3,6 25,5

*date provizorii

Creditul1 guvernamental (al administraţiei centrale, administraţiilor locale, administraţiilor sistemelor de asigurări sociale) a crescut în luna martie cu 18,0 la sută, până la 29 308,3 milioane lei. La 31 martie 2009, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 189,3 la sută (171,1 la sută în termeni reali) faţă de 31 martie 2008.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au scăzut în luna martie cu 0,2 la sută faţă de luna februarie 2009, până la nivelul de 154 109,1 milioane lei.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 martie 2009

(mil. lei)
martie 2009/
februarie 2009
(%)
martie 2009/
martie 2008
(%)
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 154 109,1 -0,2 15,4
Depozite în lei ale rezidenţilor: 96 887,7 0,7 8,7
- gospodării ale populaţiei 57 269,2 2,3 24,9
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 39 618,5 -1,5 -8,4
Depozite în valută ale rezidenţilor: 57 221,4 -1,5 28,7
- gospodării ale populaţiei 32 876,6 -1,6 19,9
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 24 344,8 -1,4 43,0

*date provizorii
**sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 2,3 la sută, până la 57 269,2 milioane lei. La 31 martie 2009, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 24,9 la sută (17,1 la sută în termeni reali) faţă de 31 martie 2008.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au diminuat cu 1,5 la sută, până la 39 618,5 milioane lei. La 31 martie 2009, depozitele în lei ale persoanelor juridice au scăzut cu 8,4 la sută (-14,2 la sută în termeni reali) faţă de 31 martie 2008.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, s-au redus cu 1,5 la sută, până la nivelul de 57 221,4 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută au scăzut cu 0,2 la sută, până la 13 512,2 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 28,7 la sută (exprimată în euro, creşterea depozitelor în valută ale rezidenţilor a fost de 13,3 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 19,9 la sută (exprimată în euro, creşterea depozitelor în valută ale gospodăriilor populaţiei a fost de 5,5 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au majorat cu 43,0 la sută (exprimată în euro, creşterea depozitelor în valută ale rezidenţilor persoane juridice a fost de 25,9 la sută).


1 inclusiv titlurile de valoare negociabile