Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă în perioada ianuarie-februarie 2009

14.04.2009

În perioada ianuarie-februarie 2009 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 614 milioane euro, în scădere cu 75,5 la sută în raport cu aceeaşi perioadă din anul 2008. Influenţa determinantă asupra reducerii soldului contului curent a avut-o deficitul balanţei comerciale, care a însumat 961 milioane euro, în scădere cu 59,5 la sută faţă de perioada ianuarie-februarie 2008.

- milioane euro -
 

Ianuarie - Februarie 2008*

Ianuarie - Februarie 2009**

CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 8 125 10 629 -2 504 6 843 7 457 -614
A. Bunuri şi servicii 6 641 8 876 -2 235 5 154 6 048 -894
a. Bunuri (export fob - import fob)*** 5 392 7 762 -2 370 3 992 4 953 -961
b. Servicii 1 249 1 114 135 1 162 1 095 67
- transport 359 396 -37 356 271 85
- turism-călătorii 193 159 34 120 170 -50
- alte servicii 697 559 138 686 654 32
B. Venituri 360 1 166 -806 209 901 -692
C. Transferuri curente 1 124 587 537 1 480 508 972

  * date revizuite

 ** date provizorii

*** Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică (INS). Importurile FOB sunt calculate pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0834 determinat de INS.

Deficitul contului curent în perioada ianuarie-februarie 2009 a fost finanţat integral prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România (faţă de 39,7 la sută în perioada ianuarie-februarie 2008), care au înregistrat 1374 milioane euro (comparativ cu 995 milioane euro în primele 2 luni ale anului 2008). În perioada ianuarie-februarie 2009, din cele 1374 milioane euro, participaţiile la capital au reprezentat 45,2 la sută, creditele intra-grup1  38,4 la sută şi profitul reinvestit 16,4 la sută.

Datoria externă pe termen mediu şi lung a înregistrat la 28 februarie 2009 nivelul de 51 402 milioane euro (71,6 la sută din total datorie externă), în creştere cu 1,4 la sută faţă de 31 decembrie 2008.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 28 februarie 2009 nivelul de 20347 milioane euro (28,4 la sută din total datorie externă), în scădere cu 9,0 la sută faţă de 31 decembrie 2008.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 28 februarie 2009 un sold de 10 907 milioane euro (15,2 la sută din total datorie externă), în scădere cu 0,5 la sută faţă de 31 decembrie 2008. Datoria externă negarantată public a însumat 35137 milioane euro la 28 februarie 2009 (49,0 la sută din total datorie externă), fiind cu 2,8 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2008.

 

Datoria externă a României la 28 februarie 2009*
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie - februarie 2009
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe
în perioada ianuarie-februarie 2009p
Sold la 31.12.2008r Sold la 28.02.2009p

I. Datorie externă pe termen mediu şi lung

50 711 51 402 858

I.1. Datorie publică directăa)

9 240 9 146 122

I.2. Datorie public garantatăb)

1 719 1 761 34

I.3. Datorie negarantată public

34 185 35 137 614

I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor

5 567 5 358 88e

II. Datorie externă pe termen scurt

22 356 20 347 6 059e
Total datorie externă (I + II) 73 067 71 749 6 917

*) Soldul datoriei externe este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi neajunsă la scadenţă).

a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică

b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică

r - date revizuite

p - date provizorii

e - date estimate

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung2 a fost 16,6 la sută în perioada ianuarie-februarie 2009, comparativ cu 29,3 la sută în anul 2008.

Gradul de acoperire3 a fost 9,4 luni de importuri de bunuri şi servicii la 28 februarie 2009, faţă de 5,7 luni la 31 decembrie 2008.


Note:

  1. Creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă.
  2. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  3. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.